Neem deel aan de IE Expo Guangzhou in China

De IE Expo Guangzhou (15 - 17 september 2021) is dé leidende expo rond milieutechnologie in het zuiden van China. Flanders Investment & Trade (FIT) zal, samen met de provinciale ontwikkelingsmaatschappijen, aanwezig zijn met een fysieke beursstand. En jouw bedrijf kan ook vertegenwoordigd zijn!

Hoe deelnemen?

  • FIT en POM zorgen voor een product sample booth en een onthaalstand.
  • In jouw naam bieden wij Chinese aankopers producten, stalen en brochures aan. Of je bent zelf aanwezig via een lokale vertegenwoordiger.
  • Wij verzorgen het onthaal en richten de stand in.
  • We bezorgen je achteraf de nodige feedback.
  • Je betaalt slechts 250 euro (als kmo) of 500 euro (als niet-kmo).

Voor wie?

  • Jouw bedrijf heeft een cleantech product met een duidelijk technologisch en innovatief voordeel.
  • Je wil je richten op de Chinese markt, maar kan omwille van coronamaatregelen niet zelf naar China afreizen.

Waarom deelnemen?

  • Je hebt toegang tot de Chinese markt, zonder dat je je zelf moet verplaatsen of je zorgen moet maken over coronamaatregelen.
  • Je kan kwaliteitsvolle leads genereren, die de basis vormen voor toekomstige contracten.
  • Het gaat om een minimal effort voor jouw bedrijf. Je betaalt slechts een kleine bijdrage, en levert de nodige informatie en promotiematerialen aan. Wij doen de rest.

Geïnteresseerd?

Registreer je voor 31 juli via de website van FIT.


Over China en de IE Expo Guangzhou

De IE Expo Guangzhou is de leidende expo rond milieutechnologie in het zuiden van China. Tijdens een bezoek van de Belgische ambassadeur in maart '21 wees de gouverneur van de provincie Guangdong op de Belgische expertise, en de nood aan internationale samenwerking in cleantech en climatetech.

In haar vijfjarenplan stelde China ambitieuze klimaatdoelstellingen voorop, op vlak van energie en een koolstofarmere economie. Via Cleantech Route China ondersteunen FIT (Flanders Investment & Trade), de provinciale ontwikkelingsmaatschappijen en Cleantech Flanders Vlaamse cleantechbedrijven in China al actief. Ze identificeerden vijf nichesectoren waar nood is aan buitenlandse innovatie-expertise: afvalbeheer, bodemsanering, waterzuivering, luchtzuivering en monitoring van het leefmilieu.


  Sta cookies toe van de categorie "Basisinteracties en functionaliteiten" om onze locatie op Google Maps te kunnen zien.