Innovatief omgaan met agressie (IOA) op de werkvloer

Het thema “omgaan met agressie op de werkvloer” is, zoals bij veel dienstverlenende sectoren, een belangrijk aandachtspunt voor de zorgsector. Veel zorgorganisaties zetten dan ook in op training en vorming van de medewerkers om op een goede manier te leren omgaan met verschillende vormen van agressie. Deze opleidingen zijn vaak te algemeen van opzet, weinig tijdsflexibel en eerder plaatsgebonden.

Het Erkend Regionaal Samenwerkingsverband (ERSV) Limburg, Hogeschool PXL, University College Leuven-Limburg (UCLL) en LUCA School of Arts bundelen daarom de krachten in het project 'Innovatief omgaan met agressie (IAO) op de werkvloer. Het project kadert binnen het ESF­ Programma “Innovatie door Exploratie”. Europa en Vlaanderen stellen 70.000 euro ter beschikking om de huidige opleidingen rond omgaan met agressie te updaten.

Doel van het project

De doelstelling van dit project is werknemers beter te wapenen tegen agressie op de werkvloer door in de bestaande opleidingen gebruik te maken van “Technology Enhanced Learning” (TEL) – toepassingen waardoor:

  • een maatgerichte aanpak mogelijk wordt met een sterke context- en tijdsgebonden flexibiliteit (anytime - anywhere), eventueel gekoppeld aan een leercurve voor de (toekomstige) werknemers;
  • reële situaties van agressie zichtbaar en ‘beleefbaar’ worden;

Opzet van het project

Het project kadert in de ESF-oproep “Innovatie door exploratie (459)”. Deze oproep heeft als doel werkenden, werkzoekenden en/of inactieven op de Vlaamse arbeidsmarkt te versterken en dit door het ontwikkelen van een nieuwe dienstverlening. Projecten vertrekken hierbij vanuit een maatschappelijke uitdaging waarvoor vandaag nog geen passend antwoord bestaat.

In het project wordt gewerkt met de methodiek van “service-design”, waarbij de medewerkers, in eerste instantie in de zorginstellingen, intensief worden betrokken. Dit gebeurt in fase 1 van het project onder meer door de organisatie van diverse focusgroepen en diepte-interviews. Dit moet leiden tot een ruw prototype dat in een tweede fase verder wordt geperfectioneerd tot een nieuwe dienstverlening die kan verspreid worden in het werkveld.

Looptijd van het project

Fase 1 van het project startte in januari 2020. Voor deze fase is een looptijd voorzien van 7 maanden. Na een goedkeuring van het concept van de dienstverlening, kan de tweede fase starten. Voor deze fase is een looptijd voorzien tot en met juli 2022.


Projectpartners: ERSV Limburg (actief onder de koepel van POM Limburg), PXL, UCLL, Luca School of Arts.

Projectperiode: januari 2020 - juli 2022

Financiering Europa en Vlaanderen: 70.000 euro

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief