Charters voor kwalitatieve stages in Limburgse woonzorgcentra

Door de kwaliteit van stages en stagebegeleiding in de Limburgse woonzorgcentra te verhogen, wil POM Limburg studenten verpleegkunde en zorgkunde maximale kansen bieden voor het behalen van een diploma en hen optimaal voorbereiden op hun professionele loopbaan, mogelijk in een woonzorgcentrum. Het charter bevat 23 concrete streefdoelen, gaande van het onthaal van de stagiair tot en met de begeleiding en evaluatie. Door de ondertekening van het charter engageren organisaties zich om de streefdoelen in het charter na te leven.

Om dit engagement te ondersteunen is er in september 2017 de digitale tool “kwasta.be” gelanceerd. Kwasta.be is een leidraad voor de studenten verpleegkunde en de tool bij uitstek om de kwaliteit van stages te meten.

Dusver hebben meer dan 30 woonzorgcentra zich geëngageerd om kwasta.be te gebruiken, goed voor 46 campussen verspreid over heel Limburg. Bent u ook enthousiast om dit engagement aan te gaan? surf naar
www.kwasta.be

  Sta cookies toe van de categorie "Basisinteracties en functionaliteiten" om onze locatie op Google Maps te kunnen zien.