Zorgeconomie

De zorgsector is uitgegroeid tot een uitermate belangrijke economische sector in Limburg. Nu reeds is bijna 1 op de 5 werkende Limburgers actief in de zorgeconomie. Bij de vrouwen loopt dit aandeel zelfs op tot 1 op 3. Bovendien tonen verschillende studies aan dat er ook in de komende jaren een grote nood is aan voldoende gekwalificeerd personeel. Een groot aantal van de huidige werkkrachten in de sector gaat in de komende jaren immers met pensioen. Door de toenemende vergrijzing neemt ook de vraag naar zorg toe. Een bijkomende uitdaging voor de sector is dat de zorgverlening evolueert van aanbodgestuurd naar vraaggestuurd.

Vanuit deze uitdagingen is POM Limburg enkele jaren geleden gestart met een platformwerking rond zorgeconomie ter ondersteuning van de sector (Platform Zorglandschap Limburg). De focus ligt daarbij vooral op de promotie van zorgberoepen, innovatieve toeleidingsacties en innovatieve arbeidsorganisatie. POM Limburg werkt aanvullend en ondersteunend op de platformwerking van Happy Aging, dat zich hoofdzakelijk toelegt op innovaties die leiden tot meer ondernemerschap en meer kwalitatieve zorg.


  Sta cookies toe van de categorie "Basisinteracties en functionaliteiten" om onze locatie op Google Maps te kunnen zien.