Hoe kan jouw bedrijf profiteren van de hightechregio rond de Einsteintelescoop?

De Einsteintelescoop, wat is dat eigenlijk?
De Einsteintelescoop (ET) is een uniek onderzoeksproject met een globale impact, die Limburg op de kaart zal zetten als hoogtechnologische kennisregio. Dit ultramodern observatorium van zwaartekrachtgolven zal fundamentele nieuwe inzichten opleveren in de oorsprong van het heelal, zwarte gaten en sterren.

Deze revolutionaire technologie zal niet alleen geassocieerd worden met baanbrekend onderzoek. Ook economisch is de Einsteintelescoop van groot belang. De noodzakelijke investeringen voor de constructie worden geschat op een slordige 1.7 miljard euro. Dit creëert 500 directe en 1.150 indirecte jobs voor de regio. Bijkomend zal er ongeveer 2 miljard euro aan investeringen nodig zijn voor het functioneren van de telescoop tot 2080.

De Euregio Maas-Rijn (Limburg (BE), Limburg (NL), Luik (BE) en regio Aken (D)) is samen met het Italiaanse eiland Sardinië als laatste locatie in de running voor deze prestigieuze telescoop. Het observatorium moet gebouwd worden in een geologische stabiele ondergrond, op een diepte van 300 meter. Het zal de vorm aannemen van een driehoek waarvan elke zijde liefst 10 kilometer lang is. De finale beslissing over de locatie valt einde 2024. De telescoop wordt in gebruik genomen in 2032.

Om de kandidatuur van het Maas-Rijngebied te versterken, zijn er alvast flinke investeringen gedaan vandaag. Een totaal van 45 miljoen euro is al beschikbaar gemaakt voor voorbereidende initiatieven en projecten. Zo is er de constructie van een prototype in Maastricht (NL) in het project 'ET Pathfinder', maar ook bijhorende bodemonderzoeken en 'proof of concept'-onderzoeksprojecten in het project 'ET test'.

Wat is de toevoegde waarde voor bedrijven?
Door de planning, bouw en het opereren van de Einsteintelescoop, zullen er heel wat uitdagende en lucratieve opdrachten voor (vooral tech)bedrijven zijn. In elke fase van het project kunnen zij intekenen op openbare aanbestedingen en contracten met betrekking tot de telescoop. Lokale bedrijven zullen hier maximaal van kunnen profiteren met de steun van Vlaanderen en de provincie Limburg.

De businesscommunity van de Maas-Rijnregio zal op die manier over de grenzen heen in staat zijn om nieuwe technologieën te ontwikkelen, die noodzakelijk zijn voor de Einsteintelescoop.

Welke technologieën zijn relevant?

 • Cryogenica
 • Optica
 • Vacuum
 • Spiegels
 • Precisiemechanica/engineering
 • Lasers
 • Sensoren
 • 'Advanced control'-algoritmes

Ook technologieën die gerelateerd zijn aan geologie, monitoring van het milieu, tunnelboringen of ondergrondse bouw zijn relevant:

 • Tunneltechnologie
 • Watermetingen
 • Remote sensing
 • Geophysical imaging
 • Simulaties en modellering

Vandaag kunnen bedrijven al profiteren van de hightechregio rond de Einsteintelescoop.
De Einsteintelescoop lijkt nog ver weg, maar kleine en middelgrote ondernemingen kunnen vandaag al voordeel halen uit de mogelijke komst van het observatorium. Het ET2SMEs-project heeft een directe focus op kmo's en ondersteunt hen in het ontwikkelen van nieuwe producten, processen en technieken die relevant zijn voor de Einsteintelescoop, maar bijvoorbeeld ook voor bredere markten zoals automotive, luchtvaart en bouw.

Wie zit er achter het ET2SMEs-initiatief?
Zeven ervaren business- en innovatieagentschappen van de Maas-Rijnregio werken nauw samen in het project. Voor Vlaanderen is dat POM Limburg; voor Nederland LIOF; voor Wallonië ITF Liège, SKYWIN en Sowalfin; voor regio Aken NMWP.NRW en AGIT. In Vlaanderen wordt het project ook ondersteund door Agoria, als associate partner, en VLAIO (via het European Enterprise Network (EEN)).

beeld (c) Nikhef


  Sta cookies toe van de categorie "Basisinteracties en functionaliteiten" om onze locatie op Google Maps te kunnen zien.