Maakeconomie

De afgelopen decennia was de industriële maakeconomie de sterkhouder van de Limburgse economie. Nog steeds is de industrie in Limburg verhoudingsgewijs sterker aanwezig dan in de rest van Vlaanderen. Toch neemt het belang van de industrie in de Limburgse tewerkstelling en omzet de laatste jaren af. Bovendien is het verschil in arbeidsproductiviteit tussen Limburg en Vlaanderen groter in de maakindustrie, namelijk een verschil van 18,1% t.o.v. Vlaanderen ten opzichte van 15,5% in totaal. We kunnen de arbeidsproductiviteit verhogen door scholing, optimalisering van investeringen in digitalisering, robotisering, automatisering, …

POM Limburg wil met projecten zoals robotisering, INTERREG-project QRM 4.0 en de Einstein Telescope mee de Limburgse maakeconomie versterken. Rond deze projecten wil ze netwerken en een community opbouwen van bedrijven, kennisinstellingen en andere organisaties die samenwerken rond de uitdagingen voor de industrie in Limburg.


  Sta cookies toe van de categorie "Basisinteracties en functionaliteiten" om onze locatie op Google Maps te kunnen zien.