Smart Port Limburg

POM Limburg en het LPL willen Smart Port Limburg opstarten, een logistieke structuur met performante multimodale overslagfaciliteiten in het hinterland van meerdere mainports en met sterke multimodale verbindingen naar producenten- en consumentenmarkten in binnen- en buitenland. Het clusteren van activiteiten en het bundelen van goederenstromen via de Smart Port moet in belangrijke mate bijdragen aan de verankering en aantrekking van logistieke en industriële activiteiten in Limburg.

POM Limburg onderzoekt momenteel hoe een overkoepelende smartportorganisatie kan bijdragen aan de versterking van de logistieke positie van Limburg, welke managementstructuur daarvoor nodig is en welke services daar mogelijk aan gekoppeld kunnen worden. Voorts onderzoekt POM Limburg de haalbaarheid van de uitbouw van een logistiek demonstratiecentrum waar bedrijven en bezoekers aan de hand van reële en virtuele showcases kunnen kennismaken met logistieke innovaties op vlak van technologie, hardware en infrastructuur.

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief