Smart Port Limburg en logistiek democentrum in fase van opportuniteitsonderzoek

Logistiek is een cruciaal speerpunt voor de Limburgse economie. POM Limburg en het Logistiek Platform Limburg willen dit potentieel nog extra versterken via volgende projecten: Smart Port Limburg en het logistiek demonstratiecentrum.

Internationale logistieke campus
De voormalige Ford-site groeit binnenkort uit tot de logistieke hotspot van Limburg met 2.500 à 3.000 werknemers. De ideale locatie om een internationale logistieke campus op te richten. De campus zal bestaan uit een incubator, een logistiek democentrum en een coördinatiecentrum voor Smart Port Limburg. Om deze campus te realiseren bundelen we de krachten met Limburgse stakeholders.

Smart Port Limburg
Via smart Port Limburg willen we bedrijven in Limburg met fysieke goederenstromen ondersteunen in de transitie naar ‘slimme logistiek’. Door goederenstromen slimmer te organiseren, activiteiten te clusteren en kennis te implementeren zal de logistieke keten nog perfomanter zijn. Smart Port Limburg zal extra goederenstromen en bijkomende logistieke activiteiten met toegevoegde waarde aantrekken naar Limburg.

Logsitiek demonstratiecentrum
In het logistiek demonstratiecentrum zal je aan de hand van reële en virtuele showcases kunnen kennismaken met logistieke innovaties op vlak van technologie, hardware en infrastructuur die de logistieke keten performanter maken. Via het logistiek demonstratiecentrum willen we innovaties toegankelijk maken voor bedrijven, kennisinstellingen, opleidingscentra en de huidige en toekomstige logistieke medewerkers. Samenwerken met de private sector, internationale samenwerkingsverbanden en duurzaamheid staan centraal bij de ontwikkeling van het concept.

Beiden projecten zitten in fase van opportuniteitsonderzoek
De concrete business plannen zullen medio 2018 klaar zijn.  Sta cookies toe van de categorie "Basisinteracties en functionaliteiten" om onze locatie op Google Maps te kunnen zien.