Pool magazijnmedewerkers

Om het logistiek DNA van onze regio verder te versterken, verwacht de sector een blijvend toenemende vraag naar magazijnmedewerkers. Die job is nu al een knelpuntberoep. Daarom gaat POM Limburg (Provinciale Ontwikkelingsmaatschappij Limburg) bedrijven in Limburg begeleiden bij het oprichten van een pool van flexibele magazijnmedewerkers. De pool creëert een win-win voor zowel werkgevers als werknemers. Tijdens piekperiodes kunnen bedrijven op een eenvoudige manier goed opgeleide werkkrachten uit de pool inschakelen. De werknemers krijgen op hun beurt de kans om een ruime ervaring op te doen in een duurzame vorm van tewerkstelling. Dit laatste is een grote meerwaarde voor de poolmedewerkers aangezien de instroom in de functie van magazijnmedewerker vandaag vaak via tijdelijke tewerkstelling verloopt. POM Limburg faciliteert het project en schakelt een externe expert in die de behoeften van de bedrijven in kaart brengt en het project begeleidt. Het zijn uiteindelijk de Limburgse bedrijven zelf die de pool oprichten en organiseren.

Bedrijven in Limburg die meer info wensen of interesse hebben om mee te werken aan de pool van magazijnmedewerkers kunnen zich melden bij POM Limburg via logistiekplatform@pomlimburg.be of 011 300 135.


  Sta cookies toe van de categorie "Basisinteracties en functionaliteiten" om onze locatie op Google Maps te kunnen zien.