EMR Logistiek in provincie Limburg

Eind 2020 is de nieuwe werkgroep logistiek opgericht binnen het thema “Economie & Innovatie” van de Euregio Maas-Rijn (EMR).

De Belgische provincies Limburg en Luik, de Duitstalige Gemeenschap, een gedeelte van Nederlands Limburg en Regio Aken streven binnen de Euregio naar een optimale euregionale samenwerking.

De betrokken regio’s wensen via de werkgroep EMR Logistiek de grensoverschrijdende dynamiek op het vlak van logistiek binnen de Euregio Maas-Rijn te bevorderen en barrières op het vlak van logistiek aan de EMR binnengrenzen te helpen wegnemen. Hierbij kan iedere regio haar individuele logistieke troeven maximaal uitspelen.

Tijdens een eerste plenaire, virtuele bijeenkomst op 8 december 2020 vergeleken de vertegenwoordigers van de betrokken regio’s hun prioritaire doelstellingen op korte, middellange en lange termijn, en de bijhorende knelpunten.

Voor de korte en middellange termijn werden onderwijs en digitalisering als voornaamste uitdagingen geïdentificeerd, evenals de verkeerscongestie in de agglomeraties rondom de steden.

In de komende maanden zal de werkgroep aan de hand van een road map concrete acties oplijsten en ten uitvoer brengen die de grensoverschrijdende logistieke dynamiek tussen de partnerregio’s bevorderen.

Op lange termijn spelen enkele infrastructurele uitdagingen.”

https://euregio-mr.info/nl/


  Sta cookies toe van de categorie "Basisinteracties en functionaliteiten" om onze locatie op Google Maps te kunnen zien.