Logistiek

Limburg beschikt over heel wat logistieke troeven zoals de centrale ligging in West-Europa, de multimodale ontsluiting met o.a. een rechtstreeks verbinding met de Haven van Antwerpen en de beschikbaarheid van bedrijfsgrond. De logistieke sector is vandaag al erg belangrijk voor de Limburgse economie en heeft bovendien nog aanzienlijke groeikansen.

POM Limburg wil de competitiviteit van de Limburgse bedrijven op het vlak van logistiek verhogen en Limburg profileren als aantrekkelijke vestigingslocatie voor bijkomende logistieke activiteiten met hoge toegevoegde waarde. De projectwerking van POM Limburg voor de logistieke sector steunt op vijf strategische pijlers: kennis, innovatie, ruimte & infrastructuur, acquisitie en community formation. De acties worden mede gestuurd vanuit het Logistiek Platform Limburg (LPL) waarin logistieke bedrijven, kennisinstellingen en overheden worden samengebracht volgens het triple helix-model.  Sta cookies toe van de categorie "Basisinteracties en functionaliteiten" om onze locatie op Google Maps te kunnen zien.