Smart Energy Link

Nieuwe energiemodellen voor bedrijventerreinen?

We beleven momenteel een energierevolutie! De toenemende decentrale energieproductie, black-out risico’s en klimaateisen zetten het klassieke energiemodel op de helling. De energiekosten en de energieproductie zijn onzeker voor elke consument. Vlaanderen en Nederland doen verwoede pogingen om het energieprobleem te verhelpen. Zo gaan het Nederlandse ‘Energieakkoord’ en het Vlaamse ‘Energiepact’ voluit voor een nieuw energiemodel waarin het aanmoedigen van investeren in hernieuwbare energieproductie en energiebesparing centraal staan.

Het project ‘Smart Energy Link – SEL’ wil gebruik maken van de specifieke troeven van onze grensregio om een gerichte oplossing te bieden en bij te dragen aan dit nieuwe energiemodel. Er zal gewerkt worden rond de volgende vijf speerpunten:

1. hernieuwbare energieproductie (HE) versneld realiseren;
2. energiestromen sturen in lokale smart grids;
3. het potentieel van energie hotspots valoriseren;
4. het optimale energiemodel opzetten;
5. door schaalgrootte geloofwaardigheid realiseren.

Meer info?

Stijn Vercampt (projectcoördinator POM Limburg): Tel. 011 300 139 / stijn.vercampt@pomlimburg.be


  Sta cookies toe van de categorie "Basisinteracties en functionaliteiten" om onze locatie op Google Maps te kunnen zien.