Energie

Energieonderzoek en energie-innovatie zijn van cruciaal belang voor de competitieve toekomst van de Limburgse industrie. Het energiebeleid wordt almaar meer afgestemd op groene energiebronnen, de ontwikkeling van nieuwe netwerkconcepten, het intelligent beheer van energienetwerken, de efficiënte productie en distributie van energie, de ontwikkeling van nieuwe innovatieve diensten op energievlak,… Deze evolutie biedt nieuwe kansen voor innovatief ondernemerschap, dat de economische groei kan stimuleren. Samen met diverse andere actoren wil POM het nodige kader scheppen om nieuwe energie-bedrijvigheid alle groeikansen te bieden in Limburg.


  Sta cookies toe van de categorie "Basisinteracties en functionaliteiten" om onze locatie op Google Maps te kunnen zien.