Digitale Economie

De digitale economie groeit zeven keer zo snel als de reguliere economie. De snelheid van de technologische vooruitgang doet de behoefte aan gekoppelde producten toenemen. Digitale economie verbindt alles met alles: machines met machines, machines met data, data met data, data met mensen en mensen onderling. Het Internet of Things wordt een Internet of Experience. Digitalisering mag dan ook niet beschouwd worden als een aparte sector maar loopt als een transversale rode draad doorheen de verdere ontwikkeling van alle economische sectoren.

POM Limburg gaat in samenwerking met LRM, en ook onder voorzitterschap van LRM, een platform rond digitale economie creëren waar overheid, bedrijven, kennisinstellingen en andere stakeholders uit heel Limburg de koppen bij mekaar steken. We willen vanuit deze werking een strategie bepalen voor de verdere groei van de digitale economie in Limburg en een sterke link leggen naar de maakindustrie, omdat met de toegenomen digitalisering de industrie geëvolueerd is van massaproductie naar maatwerk.


  Sta cookies toe van de categorie "Basisinteracties en functionaliteiten" om onze locatie op Google Maps te kunnen zien.