Digitale Economie

De digitale economie groeit zeven keer zo snel als de reguliere economie. De snelheid van de technologische vooruitgang doet de behoefte aan gekoppelde producten toenemen. Digitale economie verbindt alles met alles: machines met machines, machines met data, data met data, data met mensen en mensen onderling. Het Internet of Things wordt een Internet of Experience. Digitalisering mag dan ook niet beschouwd worden als een aparte sector, maar loopt als een transversale rode draad doorheen de verdere ontwikkeling van alle economische sectoren.


  Sta cookies toe van de categorie "Basisinteracties en functionaliteiten" om onze locatie op Google Maps te kunnen zien.