Digitalisering eerstelijnszorg als hefboom voor Vlaanderen

Zorg wordt steeds complexer en vraagt steeds meer afstemming tussen eerstelijnszorgverleners (huisartsen, verpleegkundigen, apothekers, …), welzijnszorg (gezinszorg, sociale diensten, …), ziekenhuizen, maar ook met de patiënt zelf, die zelf de regie over zijn eigen zorg kan nemen.

Digitaal is er nog geen naadloze aansluiting tussen de tools die de verschillende spelers gebruiken. De verschillende softwarepakketten praten niet met elkaar of zijn niet geconnecteerd met het digitale overheidsplatform Vitalink, waardoor de onderlinge afstemming en gegevensuitwisseling niet altijd vlot en efficiënt verloopt. De ambitie van dit project is om, met ondersteuning van het Europees Fonds voor Regionale ontwikkeling (EFRO), de softwareleveranciers aan te zetten om de afstemming tussen de softwarepakketten en Vitalink te optimaliseren.

Lees meer


  Sta cookies toe van de categorie "Basisinteracties en functionaliteiten" om onze locatie op Google Maps te kunnen zien.