Centraal mobiliteitsplatform niet-dringend liggend ziekenvervoer

Wie met een niet-acuut medisch probleem naar het ziekenhuis moet, en dat niet kan met gewoon vervoer, kan daarvoor een ambulancedienst voor ‘niet-dringend liggend ziekenvervoer’ inschakelen.

Door het gewijzigde ziekenhuislandschap, de vergrijzing en het stijgend aantal chronische patiënten, maken steeds meer mensen hier gebruik van. Maar daarmee stijgt ook het aantal lege ambulanceritten, het oneigenlijk gebruik en dus onveilige situaties voor de patiënt.

Met ondersteuning van het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO) heeft POM Limburg samen met Mutas, Ambucare, VPP en CM Limburg de ambitie om een centraal mobiliteitsplatform met slimme dispatching te ontwikkelen. Dit platform moet garant staan voor een betere afstemming van het vervoersaanbod met de noden van de patiënten.

Lees meer


  Sta cookies toe van de categorie "Basisinteracties en functionaliteiten" om onze locatie op Google Maps te kunnen zien.