Digicare

De gezondheidszorg is een cruciale sector in de Limburgse economie. Bijna 1 op de 5 Limburgers is er tewerkgesteld, bij Limburgse vrouwen is dit zelfs 1 op 3. Naast de nood aan gekwalificeerd personeel, is ook het maatschappelijk belang van kwaliteitsvolle zorg niet te onderschatten. En wat meer is: dankzij de digitalisering van de zorg zouden we allemaal vijf jaar langer kunnen leven.

Limburg heeft een uniek zorg- en welzijnsecosysteem. Dat maakt van onze provincie een ideale proeftuin voor digitale innovaties, die we nog meer willen stimuleren.


  Sta cookies toe van de categorie "Basisinteracties en functionaliteiten" om onze locatie op Google Maps te kunnen zien.