Wanderful.stream


In het “STREAM-project” zullen verscheidene activiteiten inspelen op de behoeften van Vlaamse KMO’s. Ten eerste zal er een “mapping” worden opgezet die uit verscheidene lagen zal bestaan: lokalisatie van afval-/reststromen en de bedrijven achter deze stromen, lokalisatie van technologische kennis i.v.m. specifieke afval-/reststromen, lokalisatie van designers met specifieke expertise inzake bepaalde afval-/reststromen en tenslotte bedrijven met innovatieve ideeën/behoeften aangaande nieuwe ontwikkelingen met afval-/reststromen. In het verlengde hiervan zullen er community events (met inspiratoren) georganiseerd worden om KMO’s in twee opeenvolgende jaartrajecten op te nemen in de projectwerking (looptijd project: januari 2020 – juni 2023). Hierin zullen bootcamps worden georganiseerd en zal er technologische ondersteuning, design-expertise en business modeling expertise voor nieuwe prototypes aan de deelnemende bedrijven ter beschikking worden gesteld. De hoofddoelstelling blijft echter dat er een maximaal aantal KMO’s actief in het project betrokken wordt, concreet door de uitvoering van minimaal 240 behoefteanalyses bij bedrijven alsook minimaal 40 prototype-ontwikkelingen voor toekomstige nieuwe producten op basis van circulaire innovaties gedurende de looptijd van het project.

Heb je een reststroom? Laat het ons weten!

Wanderful.stream biedt gratis begeleiding en ondersteuning bij het valoriseren van reststromen. Heb je met je bedrijf een reststroom? Of sta je open voor meer informatie? Laat het ons nu al weten via deze beknopte vragenlijst.


  Sta cookies toe van de categorie "Basisinteracties en functionaliteiten" om onze locatie op Google Maps te kunnen zien.