Stream

De transformatie naar een klimaatneutrale samenleving is een cruciale doelstelling voor zowel Europa als Vlaanderen. Natuurlijke grondstoffen worden meer en meer schaars. Hierdoor wordt de overgang naar een meer circulair georiënteerde economie een must. Het creëren van nieuwe materialen uit duurzame bronnen en uit (biologische) reststromen kan immers majeure opportuniteiten opleveren, met name in het design- en ontwikkelingsproces van innovatieve producten. Het voorbeeld van het Limburgse project van Hogeschool UCLL inzake leder dat gecreëerd kan worden uit “afval” uit de fruitsector gaf het ‘Creative Limburg Innovation Platform’ onder POM Limburg en haar leden de nodige inspiratie om een Euregionaal projectvoorstel uit te werken. Hierin zullen technologische experten, designers en business modeling experten samen met bedrijven, al dan niet met bepaalde afvalstromen, nieuwe prototypes voor producten gaan ontwikkelen. Op basis van de driehoek: technologische expertise (Hogeschool UCLL), designexpertise (Z33 – huis voor actuele kunst) en het bedrijfsleven (POM Limburg – met haar platformwerkingen rond verschillende sectoren als de bouw, circulaire-, creatieve-, maak- en zorgeconomie) werden gelijkaardige partners gezocht en gevonden in de Euregio Maas-Rijn.

In het “STREAM-project” zullen verscheidene activiteiten inspelen op de behoeften van Vlaamse KMO’s. Ten eerste zal er een “mapping” worden opgezet die uit verscheidene lagen zal bestaan: lokalisatie van afval-/reststromen en de bedrijven achter deze stromen, lokalisatie van technologische kennis i.v.m. specifieke afval-/reststromen, lokalisatie van designers met specifieke expertise inzake bepaalde afval-/reststromen en tenslotte bedrijven met innovatieve ideeën/behoeften aangaande nieuwe ontwikkelingen met afval-/reststromen. In het verlengde hiervan zullen er community events (met inspiratoren) georganiseerd worden om KMO’s in twee opeenvolgende jaartrajecten op te nemen in de projectwerking (looptijd project: januari 2020 – december 2022). Hierin zullen bootcamps worden georganiseerd en zal er technologische ondersteuning, design-expertise en business modeling expertise voor nieuwe prototypes aan de deelnemende bedrijven ter beschikking worden gesteld. De hoofddoelstelling blijft echter dat er een maximaal aantal KMO’s actief in het project betrokken wordt, concreet door de uitvoering van minimaal 240 behoefteanalyses bij bedrijven alsook minimaal 40 prototype-ontwikkelingen voor toekomstige nieuwe producten op basis van circulaire innovaties gedurende de looptijd van het project.

Heb je een reststroom? Laat het ons weten!

Wanderful.stream biedt gratis begeleiding en ondersteuning bij het valoriseren van reststromen. Heb je met je bedrijf een reststroom? Of sta je open voor meer informatie? Laat het ons nu al weten via deze beknopte vragenlijst.

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief