EduTech Café 2019

Als vervolg op een succesvolle eerste editie, goed voor 75 deelnemers uit het bedrijfsleven, organiseert het Creative Limburg Innovation Platform (CLIP) van POM Limburg op 5 december een tweede EduTech Café. Na enkele inspirerende bedrijfsgetuigenissen over het gebruik van Educational Technology-toepassingen op de werkvloer staat er een debat tussen bedrijven en kennisinstellingen/VLAIO gepland om te kijken wat hun rol in het implementatieproces van deze technologieën kan zijn.

Schrijf je hier in!

Welke bedrijven nemen het woord tijdens het EduTech Café?

Arkite (Kim Rutten, Head of Research)
"De GPS van onze wagen navigeert ons vandaag de dag op een vertrouwde manier over ongeziene wegen. Dat is ook hoe Arkite met HIM (Human Interface Mate) naar de toekomst kijkt: onze begeleiding via Augmented Reality helpt operatoren in de maakindustrie feilloos te assembleren in alle hedendaagse complexiteit. Een stimulerende balans tussen autonomie en technologie, dat is modern leren!"


Veldeman Bedding (Paul Schreurs, Technical Director)
"Door onze nauwe samenwerking met kennisinstellingen, kunnen nieuwe technologieën makkelijk worden getest in onze productie. Zo ontwikkelden we een 3D-printlab dat op basis van herbruikbare materialen recycleerbare onderdelen aanmaakt voor onze bedden. Deze technologie stellen we tentoon op een goed zichtbare plek in ons bedrijf, zodat iedere medewerker en geïnteresseerde er makkelijk kennis mee kan maken."


Firewolf Studios (Stijn Mommen, CEO & Creative Director)
"Albert Einstein had het bij het rechte eind met zijn quote "Play is the highest form of research". Met interactieve en visuele, future-ready oplossingen in gamevorm willen we bedrijven op weg helpen om hun werknemers op te leiden in nieuwe processen. Om het in de woorden van Confucius te zeggen “I hear and I forget, I see and I remember, I do and I understand."


ARSPECTRA (Cédric Spaas, General Manager)
'Educational Technology als AR laat toe om flexibel een veel bredere waaier van kennis en praktijk krachtiger en efficiënter te verspreiden. Samenwerkingen tussen tech- en kennisinstellingen rond AR-toepassingen openen het pad tot unieke educatieve oplossingen en ervaringen.'


Punch Powertrain (Koen Morrhey, Talent Manager)
"Samen met Hogeschool PXL hebben we een 'Vivista-project' opgezet waarbij werknemers snel en efficiënt worden opgeleid met behulp van VR en een 360°-video. Het is een win-winsituatie. Hogeschool PXL heeft de nodige vakkennis, terwijl wij over de infrastructuur en ervaring beschikken."


Thales Alenia Space (Davy Vrancken, Flanders Site Director)
'AR op de werkvloer biedt een gestructureerde ondersteuning in het productieproces. Het laat tevens toe het aantal menselijke fouten te minimaliseren en ze vroeg in het productieproces te identificeren."Schrijf je hier in!


  Sta cookies toe van de categorie "Basisinteracties en functionaliteiten" om onze locatie op Google Maps te kunnen zien.