I²PCC: Vlaamse cleantech in China

I²PCC (Interprovinciaal Internationaliseringsproject China Cleantech) is een interprovinciaal project dat de Vlaamse cleantechbedrijven laat kennismaken met het potentieel en belang van de Chinese markt. Het project stimuleert samenwerkingen in en projecten met China.

De regio's in China op kaart.

De provincies Antwerpen, Limburg, Oost-Vlaanderen en Vlaams Brabant werken binnen dit project nauw samen met Cleantech Flanders, Flanders Investment & Trade (FIT), en de Chinese zusterregio’s van de betrokken Vlaamse provincies (Chengdu, Chongqing, Guangdong, Hebei en Shaanxi - zie kaartje).

De cleantechsector in Vlaanderen wordt gekenmerkt door veel jonge, kleine bedrijven die zeer innovatief zijn. Door internationalisering te stimuleren en te ondersteunen, kunnen deze bedrijven hun innovaties breder uitdragen en versterken ze bovendien samen Vlaanderen als innovatieve regio.

China is voor veel kmo’s echter nog onbekend en een moeilijk te betreden terrein. I²PCC komt hieraan tegemoet: de partners stellen hun netwerk ter beschikking.

Je leest er meer over in de uitgebreide projectomschrijving.

I²PCC is een gezamenlijk project van de provincies Antwerpen, Limburg, Oost-Vlaanderen en Vlaams-Brabant, met de steun van Cleantech Flanders en Flanders Investment & Trade. Het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO) ondersteunt dit project met een financiële bijdrage van 193.198,00 euro.Schrijf je in voor onze nieuwsbrief