Circulaire economie / Cleantech

Circulaire economie is een economisch en industrieel systeem dat erop gericht is om producten, hun componenten en grondstoffen zo lang mogelijk in het systeem te laten circuleren en tegelijkertijd de kwaliteit van hun gebruik te waarborgen. Tal van strategieën worden toegepast om materialen en producten zo hoogwaardig mogelijk te blijven inzetten in de economie. Door de toenemende bewustwording rond de klimaatproblematiek en de groeiende nood aan het duurzaam gebruik van grondstoffen en producten, is de transitie naar een circulaire economie noodzakelijk en urgent. Bovendien biedt de circulaire economie tal van nieuwe economische opportuniteiten. Limburg moet deze uitdagingen met vereende krachten aangrijpen om het economisch weefsel van de provincie te versterken. Samen met andere partners zal POM Limburg hierin het voortouw nemen.

Daarom richtte POM Limburg samen met GreenVille het Platform Circulaire Economie op. Hierin werken bedrijven, kennisinstellingen en overheden samen aan een langetermijnvisie voor de transitie naar een circulaire economie in Limburg. Om deze visie versneld te realiseren, worden er concrete acties en hefboomprojecten gedefinieerd en uitgevoerd.


  Sta cookies toe van de categorie "Basisinteracties en functionaliteiten" om onze locatie op Google Maps te kunnen zien.