Cleantech

Cleantech Community Limburg is de naam waaronder GreenVille en POM Limburg cleantech-toepassingen bevorderen. In het platform zijn bedrijven, kennisinstellingen en overheid aanwezig. Deze kruisbestuiving maakt het mogelijk om snel en efficiënt in te spelen op nieuwe evoluties inzake de duurzame ontwikkeling van onze economie.

POM Limburg is vandaag al actief bezig met eco-efficiëntie op het niveau van bedrijventerreinen. Zo zijn we een actieve partner bij de uitbouw van een warmtenet op het Thor-park in Genk. Eerder voerde POM ook al onderzoek uit naar de haalbaarheid van de aanleg van warmtenetten op Ravenshout en Genk-Zuid. Door de aanwezige expertise is POM Limburg de ideale partij om een eco-efficiënt bedrijventerrein te ontwikkelen met een hoog demo-gehalte waarin de nieuwste technieken worden samengebracht. Het is de ambitie om in de toekomst een dergelijk nieuw terrein te realiseren.

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief