Circulaire economie

Wat is circulaire economie?
In een circulaire economie worden producten en grondstoffen zo veel mogelijk hergebruikt. Alles wat waardevol is, behoudt zo lang mogelijk zijn waarde. Er gaan zo weinig mogelijk materialen verloren.Wat doet POM Limburg?
Circulaire economie heeft een belangrijke rol in de klimaatproblematiek, maar biedt ook veel economische opportuniteiten. Daarom is dit één van de speerpuntsectoren van POM Limburg. In alle projecten zetten we in op vier p’s:

  • Profit/Prosperity (Winst/Welvaart): we zoeken steeds naar interessante businessmodellen
  • Planet (Planeet): een duurzame, positieve impact op het milieu is onze drijfveer.
  • People (Mensen): we maximaliseren de tewerkstellingskansen voor kwetsbare groepen.
  • Partnership (Samenwerking): we verbinden partners uit bedrijven, overheid en onderwijs.

Ons doel is om kringlopen te sluiten. Niet alleen die van grondstoffen en energie, maar ook die van het menselijk kapitaal. Dat doen we op drie manieren: door te inspireren, door kennisdeling en door actie.


  Sta cookies toe van de categorie "Basisinteracties en functionaliteiten" om onze locatie op Google Maps te kunnen zien.