Bouw

De bouwsector is van groot belang voor de Limburgse economie. Verhoudingsgewijs telt Limburg meer omzet, werkgevers en werknemers in de bouw dan de andere Vlaamse provincies. Voor de platformwerking rond de Limburgse bouwsector heeft POM Limburg een samenwerkings-overeenkomst afgesloten met de Confederatie Bouw Limburg. De spil van de triple helix werking wordt de nieuwe Bouwcampus op het Wetenschapspark in Diepenbeek, waarbij de Confederatie Bouw Limburg, samen met de overheid en de academische wereld, samenwerkt rond de transformatie en versterking van de bouwsector, via demonstraties en presentaties van moderne en innovatieve bouwtechnieken.

Vanuit het transversale belang van logistiek zet POM Limburg in op logistiek in de bouw. Door het optimaliseren van de logistieke processen in de bouw kunnen het bouwproces, de logistieke keten en de bouwgerelateerde transportstromen efficiënter verlopen waardoor de concurrentiekracht van de Limburgse bouwondernemingen wordt versterkt. Vanuit de ervaring die POM Limburg eerder opdeed met de pool voor vrachtwagenchauffeurs, ondersteunen we bovendien het project om een pool van BIM-medewerkers op te starten. BIM staat voor het digitale ontwerpen en ontwikkelen van bouwprojecten en kan een sterk competitief voordeel voor de Limburgse bouwsector creëren.

22.02.2018: Platform ter ondersteuning van de Limburgse bouwsector uit de startblokken


  Sta cookies toe van de categorie "Basisinteracties en functionaliteiten" om onze locatie op Google Maps te kunnen zien.