Samenwerken is cruciaal
Maatschappelijke en economische evoluties gaan alsmaar sneller denk maar aan de globalisering, vergrijzing, digitalisering, klimaatveranderingen, mobiliteit, verstedelijking, etc. Al deze evoluties brengen uitdagingen en vooral opportuniteiten met zich mee voor de Limburgse bedrijven, overheden en kennisinstellingen. Het is niet altijd evident om hier als individueel bedrijf of organisatie het gepaste antwoord voor te vinden. De noodzaak om samen te werken, dringt zich steeds meer op. Maar samenwerken is niet eenvoudig – het vraagt om een nieuwe ingesteldheid en aanpak.

Inzetten op Limburgse speerpunten
POM Limburg neemt in deze samenwerking het voortouw maar focust hierin bewust op speerpuntsectoren zoals logistiek, maakindustrie, energie en creatieve economie, deze aligneren met de clusters en innovatieve bedrijvennetwerken die in Salk werden gedetecteerd. Voor de sectoren zorgeconomie, bouw, cleantech, digitale economie kan POM projecten uitvoeren in nauwe samenwerkingen met andere organisaties waarmee een protocol werd afgesloten. Sectoren waarvoor POM Limburg enkel projecten uitvoert in samenspraak met de project-owners zijn: Agrofood, Retail, Toerisme.

Actiegericht plaform
Belangrijke spil in ieder speerpunt is het actiegericht platform. Hierin zitten vertegenwoordigers uit de tripel helix: de overheid, kennisinstellingen en bedrijven. Dit naar analogie van het reeds langer bestaande overlegplatform voor de logistiek dat reeds bewezen heeft dat deze methode werkt. Die actieve platformen onder sturing van POM komen tot gerichte acties en projecten die de sector in zijn geheel vooruit moeten helpen in Limburg.

Heb je zelf een goed idee of een concreet hefboomproject?
Heb je suggesties of wil je meewerken aan een hefboomproject om Limburg economisch te versnellen, neem dan zeker contact op met POM Limburg via info@pomlimburg.be of twitter mee @PomLimburg
  Sta cookies toe van de categorie "Basisinteracties en functionaliteiten" om onze locatie op Google Maps te kunnen zien.