Wil u samenwerken met andere bedrijven op uw bedrijventerrein?

POM Limburg ondersteunt acties om de aantrekkelijkheid van de terreinen en een goed ondernemersklimaat te bevorderen. De acties kunnen grotendeels ingedeeld worden in drie categorieën:

  • Duurzaam beheer van bedrijventerreinen
  • Consortiumbewaking op bedrijventerreinen
  • Bewegwijzering op bedrijventerreinen

POM Limburg maakt ook deel uit van het Vlaams Kennisnetwerk Bedrijventerreinmanagement. Op de website www.btmvlaanderen.be kan u aan de hand van realisaties en lopende projecten in heel Vlaanderen inspiratie opdoen voor samenwerking tussen bedrijven.

Centraal daarbij staat samenwerking tussen bedrijven, waardoor uiteindelijk ieder individueel bedrijf winst boekt. Wil u samenwerken met andere bedrijven rond bv. de uitwisseling van restwarmte, afvalbeheer, duurzaam woon-werkverkeer, uniforme wegwijzers, collectieve bewaking, … Neem dan snel contact op met POM Limburg (tel. 011 300 100 of info@pomlimburg.be).

Projecten POM Limburg:

  • Uitwisseling restwarmte op Ravenshout
  • Uitwisseling restwarmte op Genk-Zuid
  • GPS-coördinaten voor industrienummering
  • Industriële symbiose op bedrijventerrein Nolimpark
  • Windstudie op bedrijventerreinen in Beringen
  • Studie parkerende vrachtwagens op Ravenshout

  Sta cookies toe van de categorie "Basisinteracties en functionaliteiten" om onze locatie op Google Maps te kunnen zien.