Thor Park

Thor Park in Genk is een bedrijfs-, wetenschaps- en technologiecampus die als doel heeft om het 'Centre of Excellence' van slimme en duurzame innovatie te worden. De activiteiten op Thor Park situeren zich in drie domeinen: energietransitie, slimme productie en slimme steden. Thor Park verenigt EnergyVille, IncubaThor, T2-campus, Thor Central en de Smart Manufacturing Campus.

Thor Park wil actief bijdragen aan het vormgeven van de slimme wereld van morgen door de kloof tussen ideeën en valorisatie te overbruggen. Duurzame, economische en sociale valorisatie van ideeën leidt uiteindelijk tot een versterking van de economie en jobcreatie.

www.thorpark.be


  Sta cookies toe van de categorie "Basisinteracties en functionaliteiten" om onze locatie op Google Maps te kunnen zien.