Gebruik industrienummer en postadres

Vandaag heeft ongeveer 30% van de Limburgse bedrijven een industrienummer. Dat nummer vind je terug op de toegangswegen naar een bedrijventerrein en op het terrein zelf. Zo kunnen bezoekers en leveranciers de bedrijven gemakkelijk bereiken. Daarnaast heeft elk bedrijf een officieel adres, dat losstaat van deze nummering. Dat kan soms verwarring opleveren.

Daarom zetten we de verschillen even op een rij.

Wat is een (post)adres?

Volgens art. 34 van het KB van 24 april 2014 bevat een wettelijk adres volgende elementen:

  • een straatnaam
  • een huisnummer
  • een busnummer, zodra een huisnummer meer dan één brievenbus telt
  • een postcode, gevolgd door de naam van de gemeente

De combinatie straatnaam en huisnummer (en eventueel busnummer), postcode en gemeentenaam vormt een uniek en officieel adres. Dit adres wordt opgenomen in het CRAB (Centraal Referentie Adressen Bestand).

Wanneer het adres van jouw bedrijf gevraagd wordt, geef je dus best het postadres door. Zowel voor officiële documenten als bij briefwisseling.

MEER INFO

Wat is een industrienummer?

De industrienummers zijn ontstaan vanuit een bewegwijzeringssysteem. Dankzij dat systeem vinden bestuurders vlot de weg richting bedrijven. Het industrienummer bestaat uit een 4-cijferig nummer en de naam van de industriezone.

Wanneer je bezoekers en leveranciers de weg wil wijzen, gebruik je dus best het industrienummer.

Wat als ik het industrienummer gebruik in plaats van het postadres?

Bpost stelt regelmatig vast dat het industrienummer gebruikt wordt in plaats van de officiële straatnaam en huisnummer. Die brieven of pakketjes worden niet of foutief herkend door de automatische sorteermachines en moeten dus manueel behandeld worden. Dit zorgt voor fouten of minstens vertraging.

Bijvoorbeeld:

  • Bedrijf ABC heeft industrienummer 5720 op het Industriepark Zuid-Oost in de gemeente met postcode 3750.
  • Het officiële adres voor bedrijf ABC is Nijverheidsweg 37.

Het enige correcte adres is dus:
straatnaam + huisnummer
postcode + gemeentenaam

MEER INFO

Onthou dus vooral:

Een industrienummer is een hulpmiddel om de weg naar het bedrijf te vinden. Het is dus geen alternatief voor het officiële adres van je bedrijf.


  Sta cookies toe van de categorie "Basisinteracties en functionaliteiten" om onze locatie op Google Maps te kunnen zien.