GPS voor industrienummering

Een groot aantal Limburgse bedrijventerreinen is uitgerust met industrie- en havennummering. In totaal gebruikt ongeveer 30% van de Limburgse bedrijven vandaag de industrienummering. Dankzij deze nummering, die kenbaar gemaakt wordt op de toegangswegen naar een bedrijventerrein en op het terrein zelf, kunnen bezoekers en leveranciers snel en efficiënt een bedrijf bereiken. Een belangrijk minpunt is echter dat deze industrienummering vooralsnog niet is opgenomen in de verschillende GPS-systemen.

De Provinciale Ontwikkelingsmaatschappij (POM) Limburg biedt hiervoor nu een oplossing. Om de zoektocht naar bedrijven met industrienummering nog efficiënter te maken, biedt POM Limburg een eenvoudige toepassing aan waardoor de industrienummers automatisch worden opgenomen in diverse GPS-systemen. Hier kan u zogenaamde ‘Point of Interest’ bestanden downloaden die bestaan uit de industrienummering op Limburgs grondgebied. Deze bestanden kunnen opgeladen worden naar elk GPS-toestel (bv. Garmin, Mio, TomTom) waardoor gebruikers gemakkelijk de gewenste nummer kunnen opzoeken en hun navigatietoestel kunnen volgen tot voor de deur van het bedrijf. Zo rijdt een (vrachtwagen)chauffeur, leverancier, klant of andere bezoeker via de aangewezen weg tot aan de poort van de bestemming en wordt zwaar vrachtverkeer geweerd uit de dorpskernen. POM Limburg overlegt momenteel met Trimble en Transics om deze gegevens op te nemen in hun professioneel ingebouwde boordsystemen voor vrachtwagens.

Via deze link kan u het bestand downloaden (laatste update: januari 2018). Dit is een zip-bestand dat u kan uitpakken. Per merk vindt u een POI-bestand en een handleiding over hoe u het bestand kan inladen in uw eigen GPS.

Extra download:


Gebruiksvoorwaarden

De gps-databestanden zijn eigendom van POM Limburg. Ze worden gratis ter beschikking gesteld en mogen onder geen enkel beding verkocht of gecommercialiseerd worden.
Ondanks dat deze Point of Interest informatie met de grootste zorg werd gecreëerd, kan POM Limburg niet verantwoordelijk worden gesteld omtrent gebreken rond de nauwkeurigheid, de adequaatheid , volledigheid , wettigheid , betrouwbaarheid of bruikbaarheid van de verstrekte informatie. Deze bestanden zijn uitsluitend bedoeld als een bron van informatie. Indien u deze informatie wenst te gebruiken, is het uw verantwoordelijkheid om uzelf te overtuigen van de geschiktheid van de informatie voor uw gebruik en de verenigbaarheid ervan met uw hardware.
POM Limburg wijst uitdrukkelijk alle aansprakelijkheid voor eventuele schade aan eigendommen, waaronder - maar niet beperkt tot - de hardware waarop de bestanden worden gedownload of gebruikt.
De verstrekte gegevens kunnen worden gewijzigd na de eerste distributie en de data kunnen op regelmatige basis geüpdatet worden. POM Limburg is niet verplicht om de volledigheid van de informatie te behouden of om u op de hoogte te brengen van eventuele updates.

  Sta cookies toe van de categorie "Basisinteracties en functionaliteiten" om onze locatie op Google Maps te kunnen zien.