Online dashboard bedrijventerreinen Limburg - evolutie

Via onderstaand dynamisch dashboard is het mogelijk om de evolutie te raadplegen van de toestand op de bedrijventerreinen in iedere Limburgse gemeente. In de keuzelijst “Gemeente” kunt u één of meerdere (Ctrl ingedrukt houden) gemeenten aanduiden. Door op aparte onderdelen van de grafieken te klikken kunnen specifieke selecties gemaakt worden.

De huidige toestand van de bedrijventerreinen in iedere Limburgse gemeente kan u raadplegen via dit dashboard.


Indien u meer detail wenst met betrekking tot de data kunt u de dienst Ruimtelijke Economie van POM Limburg bereiken via ruimtelijkeeconomie@pomlimburg.be


  Sta cookies toe van de categorie "Basisinteracties en functionaliteiten" om onze locatie op Google Maps te kunnen zien.