PRUP Regionaal bedrijventerrein domein van Brustem

Op 20 mei 2015 werd het Provinciaal Ruimtelijk Uitvoeringsplan (PRUP) Regionaal bedrijventerrein domein van Brustem en aangepaste afbakening kleinstedelijk gebied Sint-Truiden definitief vastgesteld door de provincieraad. Dit ruimtelijk uitvoeringsplan voorziet in een onteigeningsplan, waarbij POM Limburg aangeduid werd als onteigenende instantie. Het PRUP kan integraal worden geconsulteerd op de volgende website: Provinciale ruimtelijke uitvoeringsplannen (limburg.be)

Op 17 december 2020 werd aan POM Limburg de machtiging verleend om over te gaan tot onteigening.

Het integrale onteigeningsdossier wordt ter inzage gelegd vanaf 22 februari 2021 tot en met 12 maart 2021 op de volgende locaties:

  • Stadskantoor Sint-Truiden, Kazernestraat 13, 3800 Sint-Truiden, enkel op afspraak omwille van de maatregelen omtrent het coronavirus COVID-19. Een afspraak kan via mail worden gemaakt (info.omgevingsvergunningen@sint-truiden.be);
  • Provinciale Ontwikkelingsmaatschappij Limburg, Corda Campus, gebouw 6 B, Kempische Steenweg 303, 3500 Hasselt, enkel op afspraak omwille van de maatregelen omtrent het coronavirus COVID-19. Een afspraak kan telefonisch (+32 11 300 116) of via mail (anais.brouwers@pomlimburg.be) worden gemaakt.

  Sta cookies toe van de categorie "Basisinteracties en functionaliteiten" om onze locatie op Google Maps te kunnen zien.