Bescherming van persoonsgegevens

De persoonsgegevens die je via deze website verstrekt, worden verwerkt door Provinciale Ontwikkelingsmaatschappij Limburg, POM Limburg, (de verwerkingsverantwoordelijke) Corda Campus, gebouw 6B, Kempische Steenweg 303/bus 101, 3500 Hasselt. Zij worden verwerkt conform de bepalingen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) d.d. 27 april 2016.

POM Limburg verwerkt de persoonsgegevens enkel voor het doeleinde waarvoor ze worden ingezameld en geeft je gegevens niet door aan derden zonder je toestemming, noch worden ze gebruikt voor Direct Marketing doeleinden.

Met welke doel verwerken we jouw gegevens?

Behandeling van uw dossier:
POM Limburg is een overheidsinstantie met wettelijke verplichtingen en met taken in het kader van het algemeen belang of openbaar gezag. Om deze verplichtingen na te komen en onze taken uit te voeren hebben we jouw gegevens nodig.

Nieuwsbrieven en online communicatie:
Via nieuwsbrieven brengt de POM jou op de hoogte van nieuws over en activiteiten in het kader van onze werking.

Foto- en beeldmateriaal:
Bij verschillende gelegenheden/activiteiten maakt POM Limburg beeldmateriaal zoals foto's en films. Deze foto's en films gebruiken wij voor promotionele doeleinden, dus om onze werking meer bekend te maken.

Daarnaast kan foto- en beeldmateriaal worden verstrekt aan andere lokale besturen en partners, maar dat gebeurt onder strikte voorwaarden en enkel voor doeleinden van eigen promotie, dus om onze werking meer bekend te maken.

Evenementen:
POM Limburg organiseert regelmatig evenementen zoals overleggen, studiedagen, infosessies, netwerkevents en beurzen. Om deze evenementen te kunnen organiseren hebben we jouw gegevens nodig. Wij gebruiken jouw persoonsgegevens dus ook om u uit te nodigen voor deze activiteiten, meestal via jouw e-mailadres maar mogelijks ook schriftelijk.

Deelnemerslijsten:
Als je deelneemt aan onze evenementen kunnen we jou naam, voornaam en organisatie verspreiden onder de andere deelnemers van het evenement, als dat zou bijdragen aan het opzet en het welslagen van het evenement. We doen dit bijvoorbeeld bij evenementen die specifiek gericht zijn op het netwerken en contacten leggen.

Gegevens van sollicitanten:
Enkel de gegevens van de geslaagde kandidaten worden bewaard. Wanneer ben je geslaagd? Alle kandidaten die op het schriftelijk en het mondeling examen samen meer dan 60 procent behaalden. Deze belanden op de wervingsreserve en kunnen in principe de functie worden aangeboden vb. bij ontslag van huidige medewerker of meerwerk. Deze worden bewaard tot 2 jaar na het examen. Dit is eveneens de duur dat een wervingsreserve kan worden ingezet.

CV’s van niet geslaagde kandidaten worden onmiddellijk vernietigd.

Cookies:
We vragen u bij het eerste bezoek de toestemming om cookies in te schakelen. Dit om de gebruiksvriendelijkheid van onze website te verhogen. Op voorwaarde dat u hetzelfde apparaat en dezelfde browser als de eerste keer gebruikt, herinneren cookies zich bv. uw voorkeuren, zeggen ze hoe u een pagina gebruikt en passen ze het aanbod aan uw persoonlijke interesses en behoeften aan. Onze website maakt gebruik van functionele, analytische cookies, profielcookies, cookies voor sociale media en cookies die noodzakelijk zijn om de website zo goed mogelijk te laten functioneren. Hieronder leest u meer over de cookies die gebruikt worden door en via onze website en voor welke doeleinden.Functionele cookies: Cookies die er voor zorgen dat onze website naar behoren functioneert

  • Analytics: Cookies waarmee wij het gebruik van de website kunnen meten
  • Sociale media: Cookies om de inhoud van onze website te delen via social media
  • Profielcookies: Cookies waarmee we u persoonlijke en relevante informatie kunnen tonen
  • Overige cookies: Cookies die niet in één van de andere categorieën zijn te plaatsen
  • Google: Via onze website wordt ook een cookie geplaatst van het Amerikaanse bedrijf Google, als deel van de Google Analytics en Doubleclick diensten. Wij gebruiken deze diensten om bij te houden en rapportages te krijgen over hoe bezoekers de website gebruiken. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover derden de informatie namens Google verwerken. Wij hebben hier geen invloed op.

Doorgifte aan derden

De gegevens die je aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden.

Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen verwerkers-overeenkomst hebben afgesloten, tenzij dit wettelijk verplicht is. Met deze partijen (verwerkers) maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen.

Toegang tot informatie en rechtzetting

Overeenkomstig de Algemene Verordening Gegevensverwerking (AVG) heb je het recht om inzage te vragen in je eigen persoonsgegevens. Je kunt de persoonsgegevens opvragen, inkijken en zo nodig laten corrigeren of verwijderen.

Je hebt ook het recht om tegen de verwerking bezwaar te maken en het recht op gegevensoverdraagbaarheid.Je kunt deze rechten uitoefenen door contact op te nemen via:
  • mail naar info@limburg.be
  • per brief naar POM Limburg,Corda Campus, gebouw 6B, Kempische Steenweg 303/bus 101, 3500 Hasselt

In beide gevallen zullen we om misbruik te vermijden contact met jou opnemen voor identificatie, met de vraag om een kopie of scan van je identiteitskaart op te sturen.

Je hebt ten slotte het recht om klacht in te dienen tegen of omtrent de verwerking van uw persoonsgegevens bij de Gegevensbeschermingsautoriteit, Drukpersstraat 35, 1000 Brussel, commission@privacycommission.be.

Data protection officer POM Limburg

Shanna Vaes
shanna.vaes@pomlimburg.be
011/ 300 116

Wijzigingen

POM Limburg behoudt zich het recht voor om op ieder ogenblik wijzigingen aan te brengen in haar privacybeleid. Door deze website te gebruiken, aanvaard je alle voorwaarden van het privacybeleid zoals bepaald op het moment van gebruik.

Bij elke toegang tot de website van de provincie Limburg, nadat het privacybeleid werd gewijzigd, wordt je geacht kennis genomen te hebben van de wijzigingen en ze te aanvaarden.

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief