Werkprogramma najaar 2017 - 2018

Limburg economisch versnellen!

De nieuwe baseline van de Provinciale Ontwikkelingsmaatschappij Limburg is de perfecte samenvatting van de vernieuwde werking. Door het stimuleren van samenwerking in platformen en projecten treedt POM Limburg op als centrale actor om de Limburgse bedrijven en streken een economische voorsprong te bieden. Het is een belangrijke taak voor POM Limburg om de juiste randvoorwaarden te creëren waardoor bedrijven alle groeikansen krijgen. De vernieuwde werking van POM Limburg is daarom gebaseerd op drie nauw met elkaar verbonden domeinen, nl.:

  • Het verzekeren van voldoende en kwalitatief hoogstaande ruimte om te ondernemen in Limburg.
  • Het opzetten van ‘communities’ in economische sectoren die voor Limburg van groot belang zijn.
  • Het verzamelen en verspreiden van kennis over de Limburgse economie.

Het druk gevulde, actiegerichte werkprogramma voor het najaar van 2017 en voor 2018 bevat 24 zeer concrete projecten en 8 platformen.

U kan het Werkprogramma van POM Limburg voor het najaar van 2017 en 2018 hier downloaden.

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief