Wat kan POM Limburg voor u doen?

Wij bieden u ruimte om te ondernemen

POM Limburg ondersteunt de ontwikkeling en vernieuwing van voldoende en kwalitatieve ruimte voor bedrijvigheid in Limburg. POM Limburg maakt studies, geeft advies, stimuleert samenwerking tussen bedrijven, creëert randvoorwaarden voor een goed ondernemersklimaat en participeert in bedrijfsinfrastructuur.

Wij ondersteunen de speerpuntsectoren

Via community formatie en projectwerking ondersteunt POM Limburg bepaalde economische sectoren die van groot belang zijn voor de huidige en toekomstige Limburgse economie. Het gaat om de sectoren logistiek, maakindustrie, zorgeconomie, energie, cleantech, bouw, agro-food en creatieve economie. Kijk snel wat wij voor u kunnen doen of hoe u kan genieten van ons sectoraanbod.

Wij geven u inzicht in sociaaleconomische trends

POM Limburg verzamelt en analyseert sociaaleconomische data van Limburg en haar gemeenten. Hierdoor detecteert en interpreteert POM Limburg bepaalde trends die het mogelijk maken om de juiste beleidskeuzes te maken. Wil u weten op welke domeinen uw gemeente goed of minder goed scoort of bent u geïnteresseerd in de prestaties van uw sector, raadpleeg dan onze cijferdatabank of onze talrijke studies.


  Sta cookies toe van de categorie "Basisinteracties en functionaliteiten" om onze locatie op Google Maps te kunnen zien.