Maak je kenbaar als expert bij POM Limburg​

‘Limburg economisch versnellen’, dat is kort samengevat de missie van de Provinciale Ontwikkelingsmaatschappij POM Limburg. Als uitvoerder van het provinciale economische beleid is de werking van POM Limburg gericht op volgende domeinen:

  • De creatie en opwaardering van voldoende, kwalitatieve ruimte om te ondernemen in Limburg, zowel op de bedrijventerreinen als via bedrijfsinfrastructuren waaraan POM Limburg participeert (bv. Energyville, Droneport, Wetenschapspark,…).
  • Het verzamelen en analyseren van sociaaleconomische data en trends van Limburg en haar gemeenten als basis voor economische beleidsbepaling en –uitvoering.
  • De versterking, versnelling en ontwikkeling van speerpuntsectoren die van groot belang zijn voor de Limburgse economie of die nog een aanzienlijk groeipotentieel hebben, door bedrijven, kennisinstellingen, overheid en burgers samen te brengen in platformen, en van hieruit strategische projecten en acties uit te voeren.
  • Een antennewerking om bruggen te bouwen tussen de verschillende Limburgse economische spelers en het versterken van hun onderling signaal
  • Welkommanagement om buitenlandse bedrijven te helpen bij het zich vestigen in Limburg, het begeleiden van expats en ontwikkelen van een community van hoogopgeleide anderstaligen, en een China Desk om onze band met de snelst groeiende economie ter wereld te versterken.

Voor de uitvoering van haar taken doet POM Limburg een beroep op een ruim netwerk van experten, zowel intern binnen POM als extern. Ben jij expert in één of meerdere van deze domeinen dan ontvangt POM Limburg graag je contactgegevens voor toekomstige opdrachten. Wil je op een flexibele manier, vanuit jouw rol als externe expert, met POM Limburg samenwerken om Limburg economisch te versnellen?

Vul dan snel onderstaand contactformulier in. Nog andere vragen? Neem dan snel contact met ons op via experten@pomlimburg.be.

Graag tot binnenkort!


  Sta cookies toe van de categorie "Basisinteracties en functionaliteiten" om onze locatie op Google Maps te kunnen zien.