Treed toe tot het brede netwerk van experten van POM Limburg

‘Limburg economisch versnellen’, dat is kort samengevat de missie van de Provinciale Ontwikkelingsmaatschappij POM Limburg. Als uitvoerder van het provinciale economische beleid is de werking van POM Limburg gericht op volgende domeinen:

 • De creatie en opwaardering van voldoende, kwalitatieve ruimte om te ondernemen in Limburg, zowel op de bedrijventerreinen als via bedrijfsinfrastructuren waaraan POM Limburg participeert (bv. Energyville, Droneport, Wetenschapspark,…).
 • Het verzamelen en analyseren van sociaaleconomische data en trends van Limburg en haar gemeenten als basis voor economische beleidsbepaling en –uitvoering.
 • De versterking, versnelling en ontwikkeling van speerpuntsectoren die van groot belang zijn voor de Limburgse economie of die nog een aanzienlijk groeipotentieel hebben, door bedrijven, kennisinstellingen, overheid en burgers samen te brengen in platformen, en van hieruit strategische projecten en acties uit te voeren.

Voor de uitvoering van haar taken doet POM Limburg een beroep op een ruim netwerk van experten, zowel intern binnen POM als extern. Voor de uitbreiding van dat netwerk is POM Limburg momenteel op zoek naar externe experten die op afroep opdrachten voor ons uitvoeren in één of meerdere van volgende 10 domeinen:

 1. Financiën (Fin): Financieel advies en analyses, controle van inkomsten en uitgaven, kwartaalrapportering, budgetplanning,…
 2. Human Resources (HR): Selectie en werving, evaluaties, conflictremediëring, talentontwikkeling en –vorming,…
 3. Logistiek (Log): Strategisch projectmanagement voor logistieke uitdagingen en projecten (bv. dryport of demonstratieopstellingen), uitbouw partnernetwerk, communicatie met logistieke stakeholders,…
 4. Digitalisering (Digi): Opzetten van digitaliseringstrajecten in economische sectoren/activiteiten, behoefteonderzoek en haalbaarheidsstudie inzake digitalisering en nieuwe technologieën bij bedrijven,…
 5. Sociale media (Social): Opmaak strategie voor gebruik sociale media, inzet van gesponsorde links op sociale media, advies voor berichtgeving op sociale media, impact en verspreiding meten, verhogen interactiviteit,…
 6. Commerciële acquisitie (CA): Opmaak acquisitiestrategie om nieuwe bedrijvigheid naar Limburg te halen, uitbouwen netwerk, opmaak bidbooks, opvolging investeerdersvragen,…
 7. Lokaal stakeholdermanagement (LS): In kaart brengen van stakeholders voor de Limburgse economie, uitbouw netwerk en onderhouden contacten, organisatie van gemeenschappelijke activiteiten, creatie van communities, stimuleren van projecten,…
 8. Ruimte en ontwikkeling (R&O): Overleg, advies, trends, gebruik, regelgeving inzake ruimtelijk-economische ontwikkeling (bv. bedrijventerreinen, campussen), projectcoördinatie en –opvolging, uitbouw netwerk,…
 9. Redactie economie (RedEcon): Het vertalen van data in bruikbare adviezen voor ondernemingen, werknemers en overheden, redactie en redigeren van economische beleidsteksten en –presentaties, interviews met bedrijfsleiders, beleidsverantwoordelijken onderzoekers,…
 10. Expats en internationalisatie (Expat&Int): Advies en ondersteuning bij de missie, doelstellingen en uitbouw van een Limburg Expat Centre en bij de ontvangst en begeleiding van expats in Limburg.
 11. Digizorg: advies, ondersteuning en strategisch projectmanagement voor de zorgeconomische uitdagingen in Limburg (bv. Health campus, digitalisering eerste lijnszorg,… )

Ben jij een expert in één of meerdere van deze domeinen en wil je graag toetreden tot het ruime netwerk van experten van POM Limburg? Wil je op een flexibele manier (op afroep), vanuit uw rol als externe expert, met POM Limburg samenwerken om Limburg economisch te versnellen?

Vul dan snel onderstaand contactformulier in. Nog andere vragen? Neem dan snel contact met ons op via experten@pomlimburg.be.

Graag tot binnenkort in onze expertenpool!


  Sta cookies toe van de categorie "Basisinteracties en functionaliteiten" om onze locatie op Google Maps te kunnen zien.