De Provinciale Ontwikkelingsmaatschappij Limburg (POM Limburg) voert het socio-economische programma uit van de provincie Limburg. Dit ambitieuze programma wil Limburg economisch versnellen, mede door het organiseren van streek- of sector- gerelateerde overlegplatformen en het initiëren en realiseren van daaruit voortvloeiende acties en (hefboom)projecten. POM’s werking staat volledig in het teken om Limburg als economische regio te versnellen en haar uitstraling als innovatieve en pioniersregio te versterken. Voorbeelden zijn de innovatieve realisaties van Energyville, Droneport, Health Research Campus, bedrijvencentra, de streekontwikkelingstrajecten van LIRES, NextGen Maakcampus, Smart Port Limburg en het Expat Welcome Center.

Naast haar streek- en sectorwerking staat POM in voor het realiseren van ontwikkelingen op bedrijventerreinen en het verzamelen, analyseren en publiceren van Limburgse economische data voor beleids- of andere doeleinden. POM Limburg wordt voorgezeten door de heer Tom Vandeput, Gedeputeerde voor Economie van de provincie Limburg en dagdagelijks aangestuurd door haar Algemeen Directeur Noël Slangen.

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief