Terug naar overzicht Vlaanderen investeert in nieuwe Limburgse labo's (Het Belang van Limburg)

[Het Belang van Limburg - 12 juli 2021 | door Miranda Gijsen]

De Vlaamse regering besliste vrijdag 120 miljoen euro te investeren in nieuwe onderzoeksinfrastructuur. De UHasselt en EnergyVille ontvangen samen 7,5 miljoen euro voor vier projecten.

Vlaams minister van Innovatie Hilde Crevits (CD&V) investeert 120 miljoen euro extra in labo's, onderzoekscentra, testomgevingen en andere onderzoeksapparatuur over heel Vlaanderen. “We beseffen te weinig hoeveel baanbrekende innovaties of onderzoeken er onder onze neus plaatsvinden”, aldus minister Crevits. De UHasselt kan rekenen op 4,56 miljoen euro voor drie verschillende projecten. Die Vlaamse subsidie dekt 75 procent van de totale investeringskost.

Zo zal er een 'Green Hydrogen Lab' op de campus in Diepenbeek worden gebouwd, waar chemici, fysici en ingenieurs van de UHasselt zullen samenwerken om op een CO 2-neutrale manier waterstof te maken en te benutten. “Om onze energietransitie te verduurzamen is waterstof essentieel. Vandaag wordt het grootste deel van de waterstof nog steeds uit aardgas gemaakt. Maar fossiele brandstoffen raken uitgeput en tijdens dit chemisch proces komt veel CO2 vrij”, legt initiatiefneemster professor dr. Marlies Van Bael uit. Om van die grijze waterstof, groene waterstof te maken, kan je aardgas vervangen door water. “Via hernieuwbare energie, die je met zonlicht kan produceren, kan je via elektrolyse op een duurzame manier water splitsen in waterstof en zuurstof. Zo krijg je groene waterstof. Wij gaan op zoek naar het ideale materiaal dat tijdens dit elektrolyseproces het water efficiënt kan splitsen en materiaal dat de juiste hoeveelheid energie uit het zonlicht haalt voor dit splitsingsproces. Daarnaast onderzoeken we hoe we groene waterstof kunnen laten reageren met CO2 om tot nieuwe chemische bouwstenen of energiedragers te komen voor de industrie. Het Instituut voor Materiaalonderzoek (IMO) kan via dit lab de materialen op een grotere schaal produceren en valideren in de omstandigheden die de industrie vandaag vraagt. “Dat maakt dat ons onderzoek straks sneller door de industrie kan worden opgepikt”, aldus professor Van Bael.

Minister Crevits investeert ook 3 miljoen euro in een waterstofproject van Imec en VITO dat binnen het onderzoekscentrum EnergyVille in Genk wordt uitgevoerd.

Digitale zorg
Ruim 2,4 miljoen euro gaat naar de oprichting van het 'Remote Clinical Monitoring Center', dat een plek krijgt op de Health Campus in Diepenbeek. “Doel is om ons onderzoek rond het op afstand opvolgen van onder meer risicozwangerschappen of hart- en COVID19-patiënten nog meer in de praktijk te brengen, door alle medische en technische expertise samen te brengen in één centrum. Dat is uniek in Vlaanderen en krijgt ook de volle steun van minister van Welzijn Wouter Beke”, vertelt decaan Geneeskunde en Levenswetenschappen professor dr. Piet Stinissen. De UHasselt werkt voor dit onderzoek vandaag al nauw samen met het Jessa Ziekenhuis, het ZOL en de LRM. “Die samenwerking wordt straks uitgebreid richting de Limburgse huisartsen. Op die manier werken we mee aan het verbeteren van de kwaliteit van onze gezondheidszorg. We creëren ook nieuwe jobs dankzij de kruisbestuiving op onze campus met jonge startende bedrijven, waaruit nieuwe spin-offs kunnen ontstaan.”

Digitalisering industrie
Tot slot mag het Expertisecentrum Digitale Media (EDM) van de UHasselt een platform voor demonstratoren en prototypes uitbouwen rond visualisatie- en interactietechnologieën die toepasbaar zijn in bedrijven. “Virtual, Augmented en Mixed Reality zijn handige technologieën om werkomgevingen in goede banen te leiden of om nieuwe medewerkers op te leiden”, licht EDM-directeur professor dr. Frank Van Reeth toe. Er is een enorme verscheidenheid aan hardware en software beschikbaar voor de ontwikkeling van dit soort systemen. Daarbovenop evolueert die interactieapparatuur enorm snel. “Dat maakt het voor heel wat bedrijven omslachtig om geschikte oplossingen te ontwerpen, ontwikkelen, testen en selecteren. Vooraleer een bedrijf investeert in dit soort technologie, moet de haalbaarheid en inzetbaarheid bewezen zijn. In ons nieuwe demonstratiecentrum willen we de bedrijven daarin begeleiden en adviseren.”

 • 13-07-2021
 • Thema's

  • Deel dit artikel via


    Sta cookies toe van de categorie "Basisinteracties en functionaliteiten" om onze locatie op Google Maps te kunnen zien.

  Contactinformatie

  Corda Campus, gebouw 6B
  Kempische Steenweg 303/bus 101
  B-3500 Hasselt
  T +32 (0)11 300 100

  info@pomlimburg.be
  Routebeschrijving
  Disclaimer
  Privacy

  Contactformulier

  Sta cookies toe van de categorie "Basisinteracties en functionaliteiten" om dit formlier te kunnen versturen.
  POM Limburg is de overkoepelende benaming voor de geïntegreerde werking, projecten en activiteiten van de instellingen POM Limburg, vzw ERSV Limburg en hiermee verbonden instellingen. POM Limburg voert het sociaaleconomisch beleid van de provincie Limburg uit.