Terug naar overzicht Verdubbeling van verkoop duurzame personenwagens in Limburg

In 2020 werden in Limburg 5.817 nieuwe hybride en elektrische auto’s ingeschreven, meer dan een verdubbeling t.o.v. 2019. Opvallend, want de totale autoverkoop in Limburg daalde als gevolg van de coronacrisis met liefst 18,5%. Duurzame wagens winnen dus, mede dankzij de gunstige fiscale maatregelen, in snel tempo aan populariteit. Dat ziet ook gedeputeerde van Economie en voorzitter POM Limburg Tom Vandeput: “De mobiliteit van de toekomst is een duurzame mobiliteit. Het steeds groter wordende aanbod aan duurzame wagens weet nu ook de consument duidelijk te overtuigen van een milieubewuste keuze. Maar om van een echte duurzame mobiliteit te kunnen spreken, hebben we nog een hele weg af te leggen.”

Net als vele andere sectoren kende ook de autoverkoop een moeilijk jaar in 2020. In totaal werden in Limburg 28.823 nieuwe personenwagens ingeschreven, een daling van 18,5% tegenover een jaar voordien. In Vlaanderen was de achteruitgang nog wat forser (-21,5%). De verklaring ligt voor de hand. Door de coronaregels moesten veel fabrieken en showrooms sluiten, waardoor er tijdelijk geen wagens meer verkocht konden worden. Bovendien kreeg ook het consumentenvertrouwen een stevige tik. Vooral de verkoop van benzinewagens had daaronder te lijden. Bij de dieselauto’s was de terugval iets kleiner.

Maar er waren ook winnaars, met name de meer milieubewuste auto’s die aan een sterke opmars bezig zijn. Het aantal in Limburg ingeschreven hybride personenwagens (benzine en diesel) steeg op een jaar tijd met maar liefst 124%. Bij de elektrische wagens bedroeg de stijging 57%. In Vlaanderen was er een stijging van 108% voor de hybride wagens en 63% voor de volledig elektrische auto’s. Kanttekening daarbij is wel dat bij hybride voertuigen de CO2-uitstoot sterk afhangt van de manier waarop het voertuig wordt gebruikt.

1 op 5 nieuwe auto’s in Limburg heeft elektromotor
Het grootste aandeel nieuwe personenwagens in Limburg blijven benzinemotoren (56%). Maar het totale marktaandeel van de nieuwe duurzame wagens (20%) komt dicht in de buurt van dit voor nieuwe dieselmotoren (22%). In 2019 had nog maar 8% van de nieuwe wagens een duurzaam etiket. In Vlaanderen is het aandeel duurzame wagens in het totaal aantal inschrijvingen van personenwagens in 2020 nog iets hoger dan in Limburg (22%).

Gedeputeerde voor Economie en voorzitter POM Limburg Tom Vandeput: “Verschillende autoconstructeurs hebben de afgelopen maanden aangekondigd om op korte termijn te stoppen met de productie van auto’s op fossiele brandstoffen. Op termijn zullen we evolueren naar een quasi volledig elektrisch wagenpark. Onze weg- en laadinfrastructuur moet hiervoor klaargestoomd worden. De weg naar een duurzame mobiliteit biedt dan ook tal van innovatieve opportuniteiten voor Limburgse bedrijven.”


  • 17-03-2021
  • Thema's

    • Kennis
  • Deel dit artikel via


  Sta cookies toe van de categorie "Basisinteracties en functionaliteiten" om onze locatie op Google Maps te kunnen zien.

Contactinformatie

Corda Campus, gebouw 6B
Kempische Steenweg 303/bus 101
B-3500 Hasselt
T +32 (0)11 300 100

info@pomlimburg.be
Routebeschrijving
Disclaimer
Privacy

Contactformulier

Sta cookies toe van de categorie "Basisinteracties en functionaliteiten" om dit formlier te kunnen versturen.
POM Limburg is de overkoepelende benaming voor de geïntegreerde werking, projecten en activiteiten van de instellingen POM Limburg, vzw ERSV Limburg en hiermee verbonden instellingen. POM Limburg voert het sociaaleconomisch beleid van de provincie Limburg uit.