Terug naar overzicht Valerie Veldeman wil brug slaan tussen creativiteit en industrie

“Recent werd meer dan ooit bewezen dat innovatie en creativiteit kritische succesfactoren zijn voor bedrijven om operationeel en competitief te blijven, ook in de toekomst. Een hechtere samenwerking tussen de creatieve economie, de industrie en de kennisinstellingen is daarbij noodzakelijk.” Aan het woord is Valerie Veldeman, Business Controller bij Veldeman Bedding en sinds vandaag de nieuwe voorzitter van het Creative Limburg Innovation Platform, kortweg het CLIP van POM Limburg.

POM Limburg ondersteunt reeds meerdere jaren diverse sectoren die van groot belang zijn voor de Limburgse economie of die nog een reëel groeipotentieel hebben. Tot die laatste groep behoort zeker de creatieve economie, waarvoor in 2018 het CLIP werd opgericht. Gedeputeerde voor Economie en voorzitter POM Limburg Tom Vandeput: “We leggen vooral de nadruk op de kruisbestuiving tussen de creatieve economie en de meer traditionele sectoren. Bedrijven die creativiteit introduceren in hun strategie onderscheiden zich immers op meerdere vlakken van hun concurrenten. Met het CLIP trekken we voluit de kaart van innovatie om de Limburgse economie duurzaam te versterken.”

Sensibiliseren en inspireren

De eerste en nu uittredende voorzitter van het CLIP is Lode De Cock van het bedrijf Tribù, producent van design buitenmeubilair. Hij blikt tevreden terug: “We hebben de afgelopen 2 jaren met projecten als het EduTech Café vooral de nadruk gelegd op het sensibiliseren en inspireren van bedrijven uit diverse sectoren rond het belang van creativiteit, innovatie en digitalisering, waarbij de consument steeds centraal staat. Dit heeft geleid tot een aantal nieuwe samenwerkingen tussen bedrijven onderling en met de kennisinstellingen.”

Volle “STREAM” vooruit richting circulaire economie

De nieuwe CLIP-voorzitter Valerie Veldeman, topvrouw bij de gelijknamige beddenfabrikant, wil verder gaan op de ingeslagen weg: “Naast sensibilisering zullen we bedrijven ook effectief gaan begeleiden in innovatietrajecten met kennisuitwisseling tussen verschillende disciplines. We starten hiervoor een eerste concreet project Wanderful.stream op. Dit Interreg-project in de Euregio Maas-Rijn (EMR) gaat kleine en middelgrote bedrijven uit diverse sectoren kosteloos begeleiden naar een meer circulaire economie. Het project focust op reststromen van bedrijven en brengt vervolgens technologen, designers en business developers samen om met deze reststromen aan de slag te gaan. Dat kan door bedrijven onderling te linken en vraag en aanbod op elkaar af te stemmen, maar ook door nieuwe toepassingen te bedenken. Met de aanwezige expertise op vlak van technologie, design en business development kan Limburg hierin een voortrekkersrol spelen en het CLIP zal hierin als draaischijf fungeren.”

Heeft u als bedrijf interesse in Wanderful.stream en wil u meer weten over het valoriseren van (uw) reststromen? Geef dat dan zeker aan via dit formulier en/of schrijf uw bedrijf hier in voor het Kick-off en community event op 22 september in Greenville, de incubator voor cleantech en circulaire economie, te Houthalen. Het Interreg EMR-project Wanderful.stream wordt mee ondersteund door onder meer Hogeschool UCLL, Z33 Huis voor Actuele Kunst, Design & Architectuur, VLAIO Team Bedrijfstrajecten, Flanders DC, OVAM Vlaanderen circulair, T2-Campus, Confederatie Bouw en Bouwunie Limburg.

  • 25-06-2020
  • Thema's

    • Sectoren
  • Deel dit artikel via


  Sta cookies toe van de categorie "Basisinteracties en functionaliteiten" om onze locatie op Google Maps te kunnen zien.

Contactinformatie

Corda Campus, gebouw 6B
Kempische Steenweg 303/bus 101
B-3500 Hasselt
T +32 (0)11 300 100

info@pomlimburg.be
Routebeschrijving
Disclaimer
Privacy

Contactformulier

Sta cookies toe van de categorie "Basisinteracties en functionaliteiten" om dit formlier te kunnen versturen.
POM Limburg is de overkoepelende benaming voor de geïntegreerde werking, projecten en activiteiten van de instellingen POM Limburg, vzw ERSV Limburg en hiermee verbonden instellingen. POM Limburg voert het sociaaleconomisch beleid van de provincie Limburg uit.