Terug naar overzicht Uniek in Vlaanderen: uniform stagecontract voor alle stagiairs verpleegkunde in Limburg

Op 4 februari werd het allereerste uniforme Limburgse stage-contract ondertekend, een Vlaamse primeur. Vanaf nu zullen alle stagiairs verpleegkunde in Limburg aan de slag gaan met 1 uniform stagecontract. Voor alle partijen zowel stagiairs als ziekenhuizen en andere zorginstellingen is dit een win-win situatie. De studenten en kennisinstellingen waren al langer vragende partij voor deze vereenvoudiging. Deze actie werd gerealiseerd dankzij de sterke platformwerking binnen de zorgsector, getrokken door POM Limburg.

Studenten en kennisinstellingen vragende partij voor vereenvoudiging
Vanuit het Limburgs Platform Ziekenhuizen, thuiszorg en Onderwijsinstellingen verpleegkunde (LPZO) zijn we aan de slag gegaan met deze concrete vraag en met succes. Met de introductie van het uniform stagecontract is Limburg pionier in Vlaanderen’, aldus Ludo Meyers voorzitter van het LPZO. Het stagecontract omvat naast alle noodzakelijke contractuele bepalingen ook aandachtspunten over het beroepsgeheim, de privacy en de GDPR-regelgeving.

Uniform evaluatie-instrument hulpmiddel om kwaliteit van stages te verbeteren
Naast het uniform stagecontract is er ook een uniform evaluatie-instrument ontwikkeld waarbij ieder ziekenhuis op niveau van haar diensten een terugkoppeling krijgt. Zo kan men op afdelingsniveau de verbeterpunten in kaart brengen en de afdelingen beter onderling vergelijken. Met als resultaat op korte termijn kwaliteitsvollere stages en tevreden studenten en op lange termijn nog sterkere verpleegkundigen. Een volgende uitdaging is nu om een uniforme methodiek uit te werken waarbij de kennis en vaardigheden van de studenten voorafgaande hun stage in kaart kunnen worden gebracht.

POM Limburg als ‘bruggenbouwer’ via een sterke platformwerking
POM Limburg ondersteunt de zorgsector door onderling overleg aan te moedigen via de sterke platformwerkingen LPWO (Limburgs Platform Woonzorgcentra & Onderwijs)en LPZO (Limburgs Platform Ziekenhuizen, thuiszorg en Onderwijsinstellingen verpleegkunde). Deze platformen focussen op het creëren van een positieve beeldvorming voor de zorgberoepen, instroom van kwalitatieve medewerkers genereren en het verhogen van de stagekwaliteit.

Limburg opnieuw pionier
Door als eerste een uniform stagebeleid binnen de zorgsector te ontwikkelen neemt Limburg alweer een voortrekkersrol op. Zo ondersteunen we de Limburgse zorgsector, een belangrijke Limburgse werkgever, in de uitdagingen waar ze voor staat. Bovendien zijn we er in Limburg alweer in geslaagd om een actie te ontwikkelen die gedragen is door de hele Limburgse zorgsector en dit dankzij de platformen waarin alle actoren actief hun steentje aan bijdragen en die via POM Limburg worden getrokken.’ aldus Tom Vandeput, gedeputeerde van Economie en voorzitter van POM Limburg.

 • 04-02-2019
 • Thema's

  • Deel dit artikel via


    Sta cookies toe van de categorie "Basisinteracties en functionaliteiten" om onze locatie op Google Maps te kunnen zien.

  Contactinformatie

  Corda Campus, gebouw 6B
  Kempische Steenweg 303/bus 101
  B-3500 Hasselt
  T +32 (0)11 300 100

  info@pomlimburg.be
  Routebeschrijving
  Disclaimer
  Privacy

  Contactformulier

  Sta cookies toe van de categorie "Basisinteracties en functionaliteiten" om dit formlier te kunnen versturen.
  POM Limburg is de overkoepelende benaming voor de geïntegreerde werking, projecten en activiteiten van de instellingen POM Limburg, vzw ERSV Limburg en hiermee verbonden instellingen. POM Limburg voert het sociaaleconomisch beleid van de provincie Limburg uit.