Terug naar overzicht Tips voor een geslaagde logistieke samenwerking met kennisinstellingen

Op vrijdag 23/11 organiseerde het Logistiek Platform Limburg een Logistieke inspiratiesessie ‘Samenwerken met de Limburgse kennisinstellingen’.

Hierbij alvast enkele ‘takeaways’ uit de sessie:

 • Vraag feedback aan studenten die bij jou stage komen lopen. Zij bieden jou een kritische en frisse blik op jouw business.
 • Investeer in het voorbereidingstraject van een stage. Ga samen met de kennisinstelling na of er een goede match is tussen de student en je bedrijf. Vergeet hierbij niet de soft skills af te toetsen.
 • Baken de stageopdracht goed af. Bespreek op voorhand grondig wat je wel en wat je niet verwacht van de student.
 • Voorzie een goede mentor.
 • Wees je ervan bewust dat een stage dient om de competenties van de student te bevorderen en studenten te helpen integreren in het bedrijfsleven.
 • Nodig eens een onderzoeker van een kennisinstelling uit in jouw bedrijf. Zo krijg je een overleg op maat van jouw bedrijf. Bovendien kunnen de kennisinstellingen je de weg wijzen in mogelijke subsidiekanalen en kunnen ze je begeleiden bij het uitschrijven van projectaanvragen binnen deze subsidiekanalen.


Binnen het Logistiek Platform Limburg gaan we met de info uit deze sessie aan de slag om concrete acties of projecten te formuleren ter versterking van de samenwerking tussen bedrijven met logistiek en de Limburgse kennisinstellingen UHasselt, PXL en UCLL. Wij koppelen hier graag in het voorjaar van 2019 over terug.

Interesse in verder overleg met de Limburgse kennisinstellingen?
Indien u overleg met de kennisinstellingen UHasselt, PXL en UCLL wenst rond de domeinen onderwijs, dienstverlening of onderzoek, kan u contact opnemen met mevr. Ilse Cretskens. Ilse neemt in deze context de rol van centrale contactpersoon voor de Limburgse kennisinstellingen op:
mevr. Ilse Cretskens,
Business Developer en IOF fellow,
UHasselt,
011/26 86 38
ilse.cretskens@uhasselt.be .

 • 30-11-2018
 • Thema's

  • Deel dit artikel via


    Sta cookies toe van de categorie "Basisinteracties en functionaliteiten" om onze locatie op Google Maps te kunnen zien.

  Contactinformatie

  Corda Campus, gebouw 6B
  Kempische Steenweg 303/bus 101
  B-3500 Hasselt
  T +32 (0)11 300 100

  info@pomlimburg.be
  Routebeschrijving
  Disclaimer
  Privacy

  Contactformulier

  Sta cookies toe van de categorie "Basisinteracties en functionaliteiten" om dit formlier te kunnen versturen.
  POM Limburg is de overkoepelende benaming voor de geïntegreerde werking, projecten en activiteiten van de instellingen POM Limburg, vzw ERSV Limburg en hiermee verbonden instellingen. POM Limburg voert het sociaaleconomisch beleid van de provincie Limburg uit.