Terug naar overzicht SALKturbo matchingwebsite gelanceerd

Op 22 januari is de SALKturbo matchingwebsite gelanceerd en toegankelijk gemaakt voor het brede publiek. Limburgse actoren kunnen via het portaal mogelijke partners en projectinspiraties raadplegen om op die manier een competitief, duurzaam, digitaal en inclusief Limburg te creëren.

Het SALKturbo actieplan

Het SALKturbo actieplan richt zich op het duurzaam herstellen, versterken en versnellen van de Limburgse economie. Om dit plan op te stellen, hebben meer dan 600 actoren bijgedragen aan het vinden van oplossingen voor belangrijke uitdagingen binnen de Limburgse economie. Deze actoren bestaan onder andere uit experten uit het bedrijfsleven, overheid, middenveld en de kenniswereld alsook parlementsleden, sectorplatformen, werkgeverorganisaties en vakbonden. Bovendien werd ook de Limburgse bevolking aangespoord om ideeën en oplossingen in te dienen. Het resultaat van deze oefening bestaat uit 300 projectinspiraties die inzetten op vier concrete prioriteiten: het creëren van een competitief, duurzaam, digitaal en inclusief Limburg.

Geen woorden maar daden

Het lanceren van de SALKturbo matchingwebsite vergemakkelijkt het omzetten van de projectinspiraties naar concrete initiatieven. Via de website kunnen organisaties, bedrijven, kennisinstellingen en geïnteresseerden immers actief op zoek gaan naar partners om een project mee uit te werken. “Om dit proces te faciliteren, wordt een matchingwebsite gelanceerd waar men op zoek kan gaan naar partners om samen een project mee vorm te geven”, klinkt het bij gedeputeerde van Economie en voorzitter van POM Limburg Tom Vandeput.

Op de matchingwebsite kunnen projectinspiraties per thema of ambitie doorzocht worden. Vervolgens kunnen geïnteresseerden zich vrijblijvend kenbaar maken als mogelijk leidende of meewerkende partner. Een geregistreerde gebruiker kan vragen of opmerkingen meegeven aan andere gebruikers en zelfs de contactgegevens van potentiële partners terugvinden. “Bedoeling is dat dat zij zelf het initiatief nemen om de handen uit de mouwen te steken rond een projectinspiratie en voor de realisatie ervan zelf de nodige basismiddelen mobiliseren”, legt Tom Vandeput uit.

Geen middelen te verdelen

Om projecten van SALKturbo uit te werken, zijn er geen middelen te verdelen zoals in SALK 1. Er wordt nu beroep gedaan op de SALKturbo partners zelf om middelen en mensen te mobiliseren voor de uitvoering van een project.

Het indienen van een aanvraag voor subsidies of andere middelen is wel nog steeds mogelijk. Dit kan gemeentelijk, provinciaal, Vlaams, federaal, Europees, maar ook vanuit organisaties en fondsen. Het provinciebestuur ondersteunt eveneens bepaalde SALKturbo projecten omdat ze bijvoorbeeld passen binnen het huidig beleid. Het is echter niet omdat een project binnen een ambitie past of op de SALKturbo-website staat, dat men automatisch kan rekenen op financiering van het provinciebestuur. Verschillende doelstellingen vanuit het SALKturbo-plan behoren namelijk niet langer tot de bevoegdheden van het provinciebestuur.

Wilt u graag uw schouders mee zetten onder het duurzaam versnellen en versterken van de Limburgse economie? Geef dan zeker via de website www.salkturbo.be aan bij welke projectinspiraties u graag actief betrokken wil zijn.


 • 26-01-2021
 • Thema's

  • Deel dit artikel via


    Sta cookies toe van de categorie "Basisinteracties en functionaliteiten" om onze locatie op Google Maps te kunnen zien.

  Contactinformatie

  Corda Campus, gebouw 6B
  Kempische Steenweg 303/bus 101
  B-3500 Hasselt
  T +32 (0)11 300 100

  info@pomlimburg.be
  Routebeschrijving
  Disclaimer
  Privacy

  Contactformulier

  Sta cookies toe van de categorie "Basisinteracties en functionaliteiten" om dit formlier te kunnen versturen.
  POM Limburg is de overkoepelende benaming voor de geïntegreerde werking, projecten en activiteiten van de instellingen POM Limburg, vzw ERSV Limburg en hiermee verbonden instellingen. POM Limburg voert het sociaaleconomisch beleid van de provincie Limburg uit.