Terug naar overzicht Provincie Limburg ondersteunt innovatiegedreven ondernemerschap

Om Limburgse kmo’s aan te moedigen samen met andere bedrijven een innovatieproject te realiseren, heeft de provincie Limburg een subsidiereglement opgesteld. Hiermee kunnen samenwerkende bedrijven een subsidie aanvragen om innovatieve technieken, materialen, concepten, processen en diensten te onderzoeken, ontwikkelen of testen.

Wie komt in aanmerking?

Alle Limburgse kmo's kunnen aanspraak maken op de subsidie wanneer:

 • Ze optreden namens een consortium van minstens twee ondernemingen.
 • Het consortium een innovatief idee wil onderzoeken, ontwikkelen of testen om een vernieuwend product, proces, dienst of marktbenadering te ontwikkelen die een positieve impact heeft op de eigen bedrijfsvoering en op de Vlaamse markt.

De innovatieprojecten kunnen onderzoeksactiviteiten (o.a. dataverzameling, haalbaarheidsonderzoek, uitwerken van concepten,...) omvatten maar moeten steeds een luik met conceptvalidatie en ontwikkeling (o.a. het testen en bijsturen van concepten, prototyping, pilots, demonstraties...) inhouden met het oog op de inkanteling ervan in de economische activiteiten van de deelnemende bedrijven.

Het subsidiebedrag bedraagt maximum 50 % van de kosten die werkelijk gemaakt zijn voor het innovatieproject met een maximum van 50.000 euro per aanvraag. De btw is niet subsidiabel.

Een subsidieaanvraag kan elektronisch, per post worden ingediend of afgegeven worden tegen ontvangstbewijs en dit uiterlijk tot 31 oktober 2017.

Meer informatie en het aanvraagformulier vindt u op www.limburg.be/innovatie.

 • 02-10-2017
 • Thema's

  • Deel dit artikel via


    Sta cookies toe van de categorie "Basisinteracties en functionaliteiten" om onze locatie op Google Maps te kunnen zien.

  Contactinformatie

  Corda Campus, gebouw 6B
  Kempische Steenweg 303/bus 101
  B-3500 Hasselt
  T +32 (0)11 300 100

  info@pomlimburg.be
  Routebeschrijving
  Disclaimer
  Privacy

  Contactformulier

  Sta cookies toe van de categorie "Basisinteracties en functionaliteiten" om dit formlier te kunnen versturen.
  POM Limburg is de overkoepelende benaming voor de geïntegreerde werking, projecten en activiteiten van de instellingen POM Limburg, vzw ERSV Limburg en hiermee verbonden instellingen. POM Limburg voert het sociaaleconomisch beleid van de provincie Limburg uit.