Terug naar overzicht 'Product as a service' is een gamechanger voor de bouwsector

Is 'product as a service' een game changer voor de bouwsector? Volgens Peter Vaes van Willemen Construct wel. Tijdens het afsluitende panelgesprek van Boost Bouw Limburg hield hij een pleidooi om de kostprijs meer te bekijken op lange termijn en niet kortzichtig enkel naar de directe kost te kijken. De 'product as a service'-formule kan daar volgens hem zeker toe helpen.

Op 23 november organiseerden Confederatie Bouw Limburg en POM Limburg een nieuwe editie van Boost Bouw Limburg rond circulair bouwen met uiteenzettingen van Pirre Wuytack (Vandersanden), Robbert Errico (UAU Collectiv) en Rudy Evens en Filip Biesmans van Tectum.

Tijdens het afsluitend panelgesprek was de kostprijs van circulair bouwen een belangrijk discussiepunt. Eén van de aanwezigen, Peter Vaes, business development manager bij Willemen Construct, stelt vast dat er, als het over de prijs gaat, enkel en alleen gekeken wordt naar de kostprijs op korte en niet op lange termijn. Hij verwacht ook veel heil van de 'product as a service'-formule, maar dat is nog een stap verder. Die kan volgens hem innovaties mogelijk maken die moeilijk haalbaar zijn bij een traditionele benadering. Circubuild had na de infosessie een gesprek met hem.

Peter Vaes is ervan overtuigd dat 'product as a service' een boost kan geven aan circulair bouwen, juist omdat de kosten gespreid worden en de service integraal moet voldoen aan de Service Level Agreement zoals die eerst samen met de gebruiker wordt uitgeschreven. “Bepaalde zaken die in aankoop te duur zijn, worden wel mogelijk door de kosten te spreiden, omdat een derde partij je financiering overneemt. Wil je bijvoorbeeld warmtepompen, een nieuw dak of gevel, maar wil je die investering niet doen, dan kan dat wel via 'product as a service'. En dat geldt ook voor circulaire bouwsystemen die in aanvang duurder zijn maar op termijn goedkoper uitvallen in vergelijking met traditionele circulaire oplossingen.” Actuele of aankomende "as a service"-modellen zijn "laas" (light as a service), "raas" (roof as a service) en "baas" (building as a service).

“Ook privé ben ik believer van de 'as a service' formule. Zo ben ik momenteel in onderhandeling voor een nieuwe warmtepomp in onze privéwoning. Ik wil graag de eerste privépersoon zijn die een warmtepomp bestelt volgens het 'product as a service'-principe. De aanbieder moet mij garanderen dat het altijd voldoende warm is en dat we voldoende douches kunnen nemen in huis, maar zij blijven wel de eigenaar van de warmtepomp. Ik sluit met hen een resultaatsverbintenis af in de vorm van een Service Level Agreement.”

Interessant, maar denkt hij zo de kosten te beperken? “Dat niet”, zegt Peter Vaes. “Op lange termijn zal ik wellicht goedkoper af zijn door nu zelf een nieuwe warmtepomp aan te kopen en zelf de nodige onderhoudswerken te bekostigen. Maar je wordt wel volledig ontzorgd. Het bedrijf koopt als het ware al mijn zorgen en problemen af en dat is ook wat waard.”

Om sneller de switch te kunnen maken naar het bouwen van echte duurzame en zuinige gebouwen voor de gebruiker, pleit Vaes er ook voor om niet enkel naar de kostprijs 'nu' te kijken, maar te focussen op de Total Cost of Ownership (TCO). Veel investeerders en projectontwikkelaars blijven echter vasthouden aan die kortetermijnvisie en die 'NU'-prijs. Bij veel vastgoedprojecten heb je immers het probleem dat degene die het project realiseert niet de vruchten zal plukken van de investering in energiebesparing of de circulaire benadering. Technisch wordt daardoor vaak gekozen voor eenvoudige concepten, die appartement per appartement bekeken worden, terwijl er inmiddels veel betere en duurzamere oplossingen zijn. De toepassing van geothermie is daar een voorbeeld van en sluit aan bij het 'as a service'-gedachtengoed. Daarbij zijn het externe partijen die zorgen voor de financiering en de realisatie van de geothermie. Vervolgens kunnen de gebruikers hierop 'aantakken', gedimensioneerd volgens de noden zoals beschreven in de Service Level Agreement.

“Bottom line: het zijn zeer boeiende tijden in onze wereld van bouwen en ontwikkelen. Er zijn veel financiële middelen beschikbaar. Nieuwe technologieën zijn reeds inzetbaar en nog meer vernieuwende financiële en technologische modellen zijn in ontwikkeling. We wachten best niet te veel op de overheid. Het is onze taak om te investeren in duurzame en circulaire gebouwen met een zo optimaal mogelijke TCO (Total Cost of Ownership) en dus ook een zo laag mogelijk verbruik.”

 • 06-12-2021
 • Thema's

  • Deel dit artikel via


    Sta cookies toe van de categorie "Basisinteracties en functionaliteiten" om onze locatie op Google Maps te kunnen zien.

  Contactinformatie

  Corda Campus, gebouw 6B
  Kempische Steenweg 303/bus 101
  B-3500 Hasselt
  T +32 (0)11 300 100

  info@pomlimburg.be
  Routebeschrijving
  Disclaimer
  Privacy

  Contactformulier

  Sta cookies toe van de categorie "Basisinteracties en functionaliteiten" om dit formlier te kunnen versturen.
  POM Limburg is de overkoepelende benaming voor de geïntegreerde werking, projecten en activiteiten van de instellingen POM Limburg, vzw ERSV Limburg en hiermee verbonden instellingen. POM Limburg voert het sociaaleconomisch beleid van de provincie Limburg uit.