Terug naar overzicht POM Limburg zoekt softwareontwikkelaars voor zorginnovatie patiëntendossier

Europees project wil digitale gegevensuitwisseling binnen zorgteam verbeteren

Gezondheidszorg wordt alsmaar complexer. Afstemming tussen zorgteam en patiënt is cruciaal. Daarom riep POM Limburg samen met partners een EFRO-project rond digitalisering van patiëntgegevens in het leven. Dat heeft tot doel de gegevensuitwisseling tussen het zorgteam onderling, maar ook met de patiënt, te verbeteren. In dat kader is POM nu op zoek naar softwareontwikkelaars.

“Het delen van patiëntgegevens tussen het zorgteam rond de patiënt is cruciaal”, zegt gedeputeerde voor economie en voorzitter van POM Limburg Tom Vandeput. “Zeker nu de zorgbehoefte stijgt en complexer wordt, moeten huisarts, apotheker, gezinszorg, thuisverpleging, ziekenhuis én de patiënt zelf voldoende kunnen afstemmen. Op dit moment gebeurt dat nog onvoldoende. Met dit EFRO-project willen we hier verandering in brengen.”

Vier nieuwe opdrachten
Concreet lanceert POM vier nieuwe opdrachten, waarop softwareontwikkelaars met ervaring in zorgtoepassingen kunnen intekenen. Het gaat om het openstellen van digitale ‘hubs’ met belangrijke documenten - zoals medicatieschema’s en documentatie uit het ziekenhuis - naar eerstelijnszorgverleners. Verder wordt gezocht naar een manier om zogenaamde digitale ‘transferdocumenten’ beter te ontsluiten, die het overdragen van patiëntendossiers vergemakkelijken bij opname in of ontslag uit het ziekenhuis. POM zoekt ook softwareaanbieders die de gezinszorgsoftware kunnen koppelen aan het overheidsplatform Vitalink en eHealth-diensten. Ten slotte moet de huidige software voor zorgverleners geoptimaliseerd worden om er actuele medicatieschema’s in pdf uit te kunnen trekken. Voor de softwareontwikkelaars is een financiële vergoeding voorzien.

Proeftuin
De gezondheidszorg is een cruciale sector voor de Limburgse economie. Tom Vandeput: “Dit omwille van haar maatschappelijke, maar ook economische belang. Eén op vijf Limburgers is er tewerkgesteld.” In dit project fungeert Limburg als proeftuin voor Vlaanderen. “Onze provincie heeft een uniek zorg- en welzijnsecosysteem. Er zijn hier meer eerstelijnszorgverleners actief dan in de andere provincies. Bovendien is er een grote bereidheid tot samenwerking. Op die manier vormt Limburg de ideale omgeving voor digitale innovaties.”

MEER INFO

Het project “Digitalisering van de eerstelijnszorg” wordt gefinancierd door EFRO Vlaanderen, de Europese Unie, het Vlaams Departement voor Welzijn, Volksgezondheid en Gezin en het provinciebestuur. POM Limburg staat samen met Wit-Gele Kruis, Jessa Ziekenhuis, Domus Medica, Imec, I-mens, Ferm Thuiszorg, het Vlaams Patiëntenplatform en het Koninklijk Limburgs Apothekers Verbond in voor de uitrol.

 • 21-12-2021
 • Thema's

  • Deel dit artikel via


    Sta cookies toe van de categorie "Basisinteracties en functionaliteiten" om onze locatie op Google Maps te kunnen zien.

  Contactinformatie

  Corda Campus, gebouw 6B
  Kempische Steenweg 303/bus 101
  B-3500 Hasselt
  T +32 (0)11 300 100

  info@pomlimburg.be
  Routebeschrijving
  Disclaimer
  Privacy

  Contactformulier

  Sta cookies toe van de categorie "Basisinteracties en functionaliteiten" om dit formlier te kunnen versturen.
  POM Limburg is de overkoepelende benaming voor de geïntegreerde werking, projecten en activiteiten van de instellingen POM Limburg, vzw ERSV Limburg en hiermee verbonden instellingen. POM Limburg voert het sociaaleconomisch beleid van de provincie Limburg uit.