Terug naar overzicht POM Limburg versnelt in Noord-Limburg door 3 hefboomprojecten te onderzoeken

Voor een volle zaal van 150 Noord-Limburgers presenteerden Focus Noord, Platform Noord-Limburg en POM-Limburg de verschillende initiatieven die Noord-Limburg economisch zullen doen doorgroeien tegen 2030. Kwamen aan bod: een nieuwe economische visie, een nieuw startersnetwerk in aansluiting op de eventuele komst van Corda Noord, een nieuwe vestiging van VOKA in de regio, een nieuwe vorm van energievoorziening m.n. geothermie en tot slot het project “Werkbaarheid en integratie op streekniveau”.

Investeren in een langetermijnvisie om de huidige goede economische situatie te bevestigen
Noord-Limburg doet het goed, zelfs beter dan Limburg en Vlaanderen. De regio kent met 4.4% de laagste werkloosheidsgraad in jaren. Ter vergelijking, de werkloosheidsgraad in Limburg en Vlaanderen bedraagt in mei van dit jaar 6.0%. Ook het aantal aangeboden jobs stijgt snel. In de periode mei 2017 – april 2018 werden 4290 vacatures rechtstreeks aan de VDAB gemeld. T.o.v. van de periode mei 2016 – april 2017 is dit een stijging met maar liefst 41.1%.

Waarom dan deze nieuwe initiatieven? Theo Slegers, voorzitter van Focus Noord : “Het is belangrijk dat we ook op lange termijn durven kijken en dat we alert blijven voor de economische toekomst van Noord-Limburg . De initiatieven die worden voorgesteld leggen hiervoor de fundamenten ”.

Actieplan Noord-Limburg 2020
Eind 2015 nam Focus Noord, de koepelorganisatie van 6 ondernemersclubs, samen met de 9 Noord-Limburgse gemeenten, het initiatief om een actieplan op te maken dat het ondernemen en de tewerkstelling in de regio vergroot. Dit actieplan kreeg de titel “Noord-Limburg 2020”.

Een belangrijk stapsteen hierin is het project LIRES (Limburgse Regionaal economische samenwerking). Vanuit een samenwerking tussen het provinciebestuur Limburg, de lokale besturen en POM-Limburg worden hefboomprojecten ontwikkeld voor de 5 Limburgse regio’s. De vestiging van een Corda Noord, als dochter van het succesverhaal in Hasselt, wordt hierbij bekeken als mogelijkheid voor Noord-Limburg. Hieraan gekoppeld wordt nu reeds een netwerk van startende ondernemingen opgestart door LSU (Limburg Startup).

Een tweede belangrijke hefboom is de opmaak van een lange termijn visie met enkele heel concrete businesscases om de regio tegen 2030 “onderscheidend” te laten groeien. Hierbij wil de regio inzetten op het thema “materialen”. Vanuit dit thema kunnen diverse sporen worden ontwikkeld zoals : biomassa als basis voor energie en materialen, het hergebruik van materialen in een circulaire economie, de ontwikkeling van nieuwe materialen tot het opwekken van hernieuwbare energie, opslag en aanmaak van materialen.

Energie in de mensen maar ook in de grond
Ook de lokale besturen zitten niet stil. Onder impuls van het burgemeestersoverleg Noord-Limburg verkent Vito (Vlaamse Instelling voor Technologisch Onderzoek) de mogelijkheid om in de regio geothermische energie aan te boren. De vooruitzichten hiervoor wijzen in de goede richting. Indien Noord-Limburg hierin slaagt zal dit ontegensprekelijk een enorme economische meerwaarde bieden.

Geschikt personeel vinden om ambities waar te maken
“We mogen niet vergeten dat het belangrijk is om ook personeel te vinden voor onze bedrijven binnen dit economisch verhaal”, aldus Theo Slegers. Een mooie aanzet hiervoor zit binnen het project “werkbaarheid en integratie op streekniveau”. Dit Europees project, getrokken door de vzw Noord-Limburgs Open Atelier, ontwikkelt een methodiek om werkzoekenden op maat toe te leiden naar de openstaande vacatures.

Dat de diverse initiatieven voor de regio kansen zal bieden is ook de werkgeversorganisatie VOKA niet ontgaan. Zij besloten recent om in Noord-Limburg hun aanwezigheid te versterken door een fysieke afdeling van VOKA op te richten.

Heel wat initiatieven die de toekomst van de regio veilig moeten stellen. Tot slot benadrukt Theo Slegers nog dat het nu belangrijk is om voor deze initiatieven draagvlak en steun te krijgen van alle partners. Er is enkel kans op slagen indien de projecten niet enkel voor maar ook door de regio worden ontwikkeld. De slogan “we kunnen dit niet alleen, maar we kunnen dit alleen samen” is dan ook toepasselijk.

Conclusie van de avond, treffend verwoord door de moderator van dienst Stijn Meuris:
- Zorg als regio voor netwerking en korte lijnen tussen ondernemers en besturen;
- Zorg dat je als ondernemer op de plek zit waar het (gaat) gebeuren, bijvoorbeeld Corda Noord;
- Heb de nodige goesting om mee te stappen in het verhaal;
- De energie zit in het Noorden blijkbaar niet enkel in de mensen, maar ook in de grond.

 • 27-06-2018
 • Thema's

  • Deel dit artikel via


    Sta cookies toe van de categorie "Basisinteracties en functionaliteiten" om onze locatie op Google Maps te kunnen zien.

  Contactinformatie

  Corda Campus, gebouw 6B
  Kempische Steenweg 303/bus 101
  B-3500 Hasselt
  T +32 (0)11 300 100

  info@pomlimburg.be
  Routebeschrijving
  Disclaimer
  Privacy

  Contactformulier

  Sta cookies toe van de categorie "Basisinteracties en functionaliteiten" om dit formlier te kunnen versturen.
  POM Limburg is de overkoepelende benaming voor de geïntegreerde werking, projecten en activiteiten van de instellingen POM Limburg, vzw ERSV Limburg en hiermee verbonden instellingen. POM Limburg voert het sociaaleconomisch beleid van de provincie Limburg uit.