Terug naar overzicht ​POM Limburg tekent Green Deal Bedrijven en Biodiversiteit

Samen met meer dan 110 bedrijven, middenveldorganisaties en (lokale) besturen ondertekende POM Limburg de Green Deal Bedrijven en Biodiversiteit. Hiermee engageren we ons om de komende drie jaar de biodiversiteit op onze terreinen te verhogen en deze actie in Limburg te promoten.

Waarom investeren in biodiversiteit op bedrijventerreinen?
Laat je overtuigen door volgende argumenten die jouw omgeving en je bedrijf verbeteren:
 • gezonde omgevingskwaliteit binnen en buiten de bedrijventerreinen is positief voor werknemers en buurtbewoners
 • bescherming en herstel van natuurwaarden (groenblauw netwerk versterken)
 • versterken van biodiversiteit
 • imagoversterkend voor deelnemende bedrijven: Het vergroenen van je eigen terrein zet je op de kaart als een duurzame en innovatieve speler.

Eenvoudig starten
De deelnemers aan de Green Deal Bedrijven en Biodiversiteit hebben elk voor zich bepaald welke maatregelen zij zullen nemen om de natuurwaarde van hun terrein te verhogen. Dat kan op verschillende manieren, vaak met vrij eenvoudige maatregelen. Denk bijvoorbeeld aan streekeigen bomen en planten, nestgelegenheid, waterpartijen, bloemenweiden of het bannen van pesticiden. Deze Green Deal is een kleine stap voor jou als een bedrijf maar een grote stap voor het vergroeningsverhaal in Vlaanderen. Zo verhogen we samen het draagvlak.

Wat doet POM Limburg?
 • promoten van Green Deal in Limburg (communicatie, lokale avondsessies voor bedrijven organiseren op vraag, communicatie best-practices ...)
 • ondersteunen van pilootprojecten rond biodiversiteit
 • kennis delen door deelname aan Lerend Netwerk
 • langsgaan voor advies op maat (beheer, aanleg, goede voorbeelden…)

Resultaten op lange termijn
Ongeveer 1.250 hectare aan bedrijventerreinen in Vlaanderen wordt tegen september 2021 met permanente of tijdelijke natuur ingericht.

Wil je graag alsnog instappen?
Geen probleem, dit kan nog tot eind 2018!
https://www.lne.be/green-deal-bedrijven-en-biodiversiteit-instappen-en-ondertekenen


 • 26-11-2018
 • Thema's

  • Deel dit artikel via


    Sta cookies toe van de categorie "Basisinteracties en functionaliteiten" om onze locatie op Google Maps te kunnen zien.

  Contactinformatie

  Corda Campus, gebouw 6B
  Kempische Steenweg 303/bus 101
  B-3500 Hasselt
  T +32 (0)11 300 100

  info@pomlimburg.be
  Routebeschrijving
  Disclaimer
  Privacy

  Contactformulier

  Sta cookies toe van de categorie "Basisinteracties en functionaliteiten" om dit formlier te kunnen versturen.
  POM Limburg is de overkoepelende benaming voor de geïntegreerde werking, projecten en activiteiten van de instellingen POM Limburg, vzw ERSV Limburg en hiermee verbonden instellingen. POM Limburg voert het sociaaleconomisch beleid van de provincie Limburg uit.