Terug naar overzicht POM Limburg start antennewerking in Lommel

Nieuw POM-team vestigt zich enkele dagen per week in Noordlink

De antennewerking van POM Limburg zal zich twee keer per maand vestigen in het Lommelse bedrijvencentrum Noordlink. De antennes zijn een nieuwe tak van POM Limburg, die de POM-werking dichter bij het economische werkveld wil brengen. Om voeling te houden met dat veld, vestigt het team zich letterlijk op het terrein. Noordlink is de eerste ‘antennelocatie’, de zeven Limburgse incubatoren volgen vanaf begin oktober. Gedeputeerde voor economie en voorzitter van POM Limburg Tom Vandeput: “De POM-antennes zullen onze connectie met de bedrijven versterken.”

Voelsprieten
De POM-antennes zijn een relatief nieuw initiatief, dat begin dit jaar van start ging. Het zijn bruggenbouwers, die economische spelers in Limburg dichter bij elkaar brengen. Gedeputeerde Tom Vandeput: “Voor de werking van POM Limburg is het essentieel om een nauwe band te hebben met het economische werkveld. Met de POM-antennes willen we die connectie versterken. Zij zijn onze voelsprieten op het terrein. Een effectieve aanwezigheid dichtbij de bedrijven is dus noodzakelijk.”

Start in Noord-Limburg
Starten doet het team in het Lommelse bedrijvencentrum Noordlink. Tom Vandeput: “We vinden het belangrijk om álle economische ecosystemen te betrekken, ook die van Noord- en Zuid-Limburg. Vandaar onze keuze om de werking in Noord-Limburg te starten.” Burgemeester van Lommel Bob Nijs: “Noord-Limburg is bezig aan een heuse groeispurt. Kleine en grote ondernemingen hebben duidelijk de weg naar onze regio gevonden. We hebben de ambitie om de nieuwe en bestaande bedrijven zo goed mogelijk te faciliteren. Met de steun van POM Limburg en hun fysieke aanwezigheid op het werkveld ben ik ervan overtuigd dat we hier ook de komende jaren een prachtig parcours kunnen neerzetten.” Theo Slegers, voorzitter van Focus-Noord, de koepel van de vijf Noord-Limburgse ondernemersclubs, vult aan: “Als samenwerkingsverband tussen de Noord-Limburgse ondernemersclubs is Focus-Noord verheugd dat er via de POM-antennewerking een rechtstreekse link komt tussen POM Limburg en de Noord-Limburgse ondernemers. Vanuit een goede samenwerking en wederzijdse ondersteuning ontstaan zeker vruchtbare acties om Noord-Limburg economisch te versnellen. De Noord-Limburgse ondernemers en Focus-Noord dragen dit initiatief dan ook een warm hart toe.”

Opendeurprincipe
Het team is vanaf nu minimaal twee dagen per maand aanwezig in Lommel. Vanaf begin oktober volgen de zeven Limburgse incubatoren. Tom Vandeput: “We hanteren telkens het zogenaamde ‘opendeurprincipe’: alle start-ups, scale-ups, bedrijven of lokale besturen kunnen op elk moment binnenspringen met hun vragen of uitdagingen. Op hun beurt krijgen de POM-medewerkers de kans om de aanwezige bedrijven beter te leren kennen, en dichter bij de werking van POM Limburg te brengen.”

Matchmaking
POM wil niet alleen haar eigen projecten kenbaar maken, maar ook de samenwerking tussen de actoren onderling stimuleren. Het gaat om start-ups, scale-ups, mature bedrijven, kennisinstellingen en lokale besturen. Bijzondere aandacht gaat naar het innovatieve start-uplandschap. Tom Vandeput: “Die matchmaking is een essentieel onderdeel van de antennewerking. Daar waar innovatieve start-ups eerste klanten zoeken, zijn mature bedrijven of lokale besturen net op zoek naar vernieuwing. We zoeken dus win-winsituaties, die een hefboom kunnen zijn voor economische groei in Limburg.”

  • 29-09-2021
  • Thema's

    • Sectoren
  • Deel dit artikel via


  Sta cookies toe van de categorie "Basisinteracties en functionaliteiten" om onze locatie op Google Maps te kunnen zien.

Contactinformatie

Corda Campus, gebouw 6B
Kempische Steenweg 303/bus 101
B-3500 Hasselt
T +32 (0)11 300 100

info@pomlimburg.be
Routebeschrijving
Disclaimer
Privacy

Contactformulier

Sta cookies toe van de categorie "Basisinteracties en functionaliteiten" om dit formlier te kunnen versturen.
POM Limburg is de overkoepelende benaming voor de geïntegreerde werking, projecten en activiteiten van de instellingen POM Limburg, vzw ERSV Limburg en hiermee verbonden instellingen. POM Limburg voert het sociaaleconomisch beleid van de provincie Limburg uit.