Terug naar overzicht POM Limburg en Provincie Limburg zetten schouders onder innovatief waterstofproject

De hernieuwbare energie van vandaag worstelt nog met een onregelmatig aanbod, uitdagingen inzake transport en beperkingen op het vlak van elektrische opslag. Waterstoftechnologie kan voor een groot stuk tegemoet komen aan deze beperkingen. De provincie Limburg en POM Limburg willen Limburg kennis laten maken met deze waterstoftechnologie. Dankzij de investering van 200.000 euro aan provinciale SALK middelen kan Bionerga haar voorlopige businesscase ‘Waterstof project Energiehub Beringen’ omzetten in concrete uitvoeringsplannen

Alternatief voor fossiele brandstoffen en nieuwe vorm van energieopslag
De energie uit wind of zon kan op dit moment opgeslagen worden in batterijen bijvoorbeeld voor toepassingen in elektrische wagens. Maar deze batterijen zijn nog groot en zwaar en hebben een beperkte actieradius. Een piste die aan populariteit wint, is waterstof (H2). In Limburg is Bionerga, de voortrekker in energietransitie. Een mooi voorbeeld is de duurzame energiehub die ze momenteel in Beringen bouwen rond de biostoomcentrale. Bionerga zet hernieuwbare bronnen zoals zon, biomassa en wind om in elektriciteit en warmte. Deze elektriciteit kan op haar beurt gebruikt worden om waterstof aan te maken.

Bionerga wil nu nog een stap verder gaan door werkingsconcepten te onderzoeken die het verdelen van deze groene waterstof meer kostenefficiënt maken. “Bionerga zet sinds haar ontstaan in op hernieuwbare energie. Op dit moment is het investeren in waterstof pionierswerk. Je kan een afwachtende houding aannemen maar wij kiezen om het voortouw te nemen”, aldus Philip Peeters, CEO van Bionerga. ‘Wie niet waagt, niet wint’. De deputatie van de provincie LImburg en POM Limburg willen dit innoverend project een kans geven.

Doelstelling 1 : Limburgse levering van groene waterstof
Na de onderzoeksfase moet het mogelijk zijn om tegen een competitieve prijs groene waterstof te leveren aan industriële gebruikers. Hiervoor slaan Bionerga en Borealis de handen in mekaar. Bionerga zal de H2-infrastructuur binnen de energiehub Beringen uitbaten en vermarkten. Borealis evalueert en bestudeert binnen deze energiehub dit concept om te groeien tot een goed basisontwerp en vervolgens tot een investeringsbeslissing. vervolgens zijn zij in de mogelijkheid zijn om hun productieprocessen te verduurzamen door fossiele waterstof te vervangen door groene waterstof.

Doelstelling 2 : eerste waterstoftankstation voor huisvuilophaalwagens in België
Eerst wordt onderzocht of een station (350 bar) voor bussen en trucks haalbaar is. Daarom wil Bionerga de financiering rondkrijgen voor 2 huisvuilophaalwagens met H2-brandstofcellen of H2-verbrandingsmotor die hier kunnen tanken. Vrachtwagens die het huisvuil ophalen zijn typische voorbeelden met een verhoogde uitstoot omdat ze regelmatig starten en stoppen. Groene mobiliteit introduceren op dergelijke voertuigen heeft dus grote voordelen. Bovendien heeft Limburg dan niet alleen een eerste waterstof-tankstation maar kan het bovendien uitpakken met een goedkoper betankingsconcept dan de traditionele H2-tankstations.

Doelstelling 3: betaalbare waterstof voor particulieren
Indien er meer gebruikers zijn dan kunnen de kosten per kilo H2 aanzienlijk gedrukt worden. zo wordt het voor de Limburgers betaalbaarder. Want hier knelt vandaag het schoentje. Op dit moment rijden er weinig voertuigen op waterstof. Er zijn weinig tankstations waardoor particulieren niet geneigd zijn H2-voertuigen aan te schaffen. Investeren in tankstations met waterstof is daardoor weinig populair omdat er te weinig H2 voertuigen zijn. Dit project kan ervoor zorgen dat deze ‘kip of ei’ situatie op langere termijn doorbroken wordt.

Hefboomproject om economisch te versnellen en Limburg klimaatneutraal te maken
In Limburg, en bij uitbreiding in België, zijn heel wat bedrijven gevestigd die waterstof consumeren (oa metaalindustrie, chemie). Als dit proefproject in Beringen zijn effect bewijst op beperkte schaal, dan kan dit vrij snel een hefboom zijn voor meer energiehubs en de bijhorende hogere capaciteits-ontwikkeling. “Door in te spelen op energie- en grondstofefficiëntie, het gebruik van hernieuwbare energie, duurzame mobiliteit (personen- en goederenvervoer) en een duurzame productie kan dit project een belangrijke bijdrage leveren aan de provinciale ambitie om tegen 2050 Limburg volledig klimaatneutraal te maken”, aldus gedeputeerde van Economie Frank Smeets. “Bovendien sluit het perfect aan bij de strategische visie van het SALK om de Limburgse ambitie inzake klimaatneutraliteit om te zetten in duurzame welvaartsgroei en duurzaam ondernemerschap.”

Voor de uitvoering van het project wordt nauw samengewerkt met POM Limburg.
“Om Limburg op het vlak van energie economisch te laten versnellen wijzen we economische actoren de weg in de verschillende opties binnen de energietransitie zoals heroplaadbare batterijen en zeker de piste van waterstoftechnologie. De keuze hierin is daarbij zeer belangrijk,” aldus Frank Zwerts, directeur POM Limburg. POM Limburg investeert vandaag ook al in een gelijkaardig hefboomproject (Smart Energy Link) waar energiestromen kunnen gestuurd worden dankzij de ontwikkeling van een Lokaal Smart Grid, onder andere op Thor Park.

Limburg, de toekomstige bakermat van waterstof economie?
De energie-hub Beringen zou het eerste H2-micro-netwerk zijn in België dat bovendien strategisch gelegen is. De hub op Ravenshout situeert zich vlakbij een groot H2-distributienet, het tweede grootste bedrijventerrein van Limburg, de E313 en het Albertkanaal. Het lokaal netwerk kan op termijn uitgroeien tot transregionale netwerken door connectie met het bestaande grijze distributienet, dat hierdoor geleidelijk kan vergroenen. Dit is met andere woorden een eerste stap in een project dat nog heel wat toekomstig groeipotentieel heeft. Met wat geluk wordt Limburg zo binnen enkele jaren de bakermat van de waterstofeconomie.

  • 12-07-2018
  • Thema's

    • Sectoren
  • Deel dit artikel via

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief

Contactinformatie

Corda Campus, gebouw 6B
Kempische Steenweg 303/bus 101
B-3500 Hasselt
T +32 (0)11 300 100

info@pomlimburg.be
Routebeschrijving
Disclaimer
Privacy

Contactformulier

POM Limburg is de overkoepelende benaming voor de geïntegreerde werking, projecten en activiteiten van de instellingen POM Limburg, vzw ERSV Limburg, vzw LER en hiermee verbonden instellingen. POM Limburg voert het sociaaleconomisch beleid van de provincie Limburg uit.