Terug naar overzicht POM Limburg en Port of Antwerp bezegelen samenwerking

POM Limburg en Port of Antwerp sloten vandaag een samenwerkingsovereenkomst af. Het doel is om elkaars economische troeven te versterken. Concreet zetten beide partijen hun schouders onder een duurzame verbinding tussen de haven van Antwerpen en de logistieke cluster in Limburg. Verder wordt een zogenaamde ‘digitale snelweg’ gecreëerd tussen beide regio’s.

In aanwezigheid van Vlaams minister voor Mobiliteit Lydia Peeters bezegelden POM Limburg en Port of Antwerp vandaag hun samenwerking met een officiële overeenkomst. “Geen betere plek om een logistieke samenwerking te bezegelen dan op het dek van een schip . Een plek die symbool staat voor de modal shift, ook één van de ambities van dit mooie partnerschap”, zegt minister Peeters. “Deze verbinding heeft één gemeenschappelijk doel: elkaars economische troeven versterken en logistieke bedrijven nog competitiever maken. Transport en logistiek vormen het hart en de bloedvaten van een gezonde economie. De toekomst van logistiek is meer dan ooit multimodaal, waarbij transport over de weg, het spoor en het water hand in hand gaan. Dit zal ook een positieve weerslag hebben op onze werkgelegenheid, onze klimaatdoelen en onze internationale aantrekkingskracht.”


Schelde-Maascorridor
“De centrale ligging van Limburg is één van onze grootste troeven”, zegt gedeputeerde voor Economie en voorzitter van POM Limburg Tom Vandeput. “Onze provincie ligt pal op het verbindingspunt tussen de haven enerzijds, en het industrierijke binnenland en de luchthaven van Luik anderzijds. Op die manier vormt Limburg een belangrijke corridor voor de haven van Antwerpen.” De overeenkomst werd dan ook toepasselijk ‘Schelde-Maascorridor Antwerpen-Limburg’ gedoopt.

Drie pijlers
De ambitie is om de economische troeven van beide partijen te erkennen en versterken. Drie pijlers staan centraal: informatiedeling, ontwikkeling van een duurzame verbinding en digitalisering van de logistieke keten. Havenschepen van Port of Antwerp Annick De Ridder: “De schaalvergroting binnen de containervaart van de afgelopen decennia heeft er voor gezorgd dat er een behoefte is vanuit de haven van Antwerpen om grote volumes gebundeld te kunnen aan- en afvoeren. De verankering van de banden tussen de haven en haar achterland en de optimalisatie van de verbindingen is daarbij essentieel. Deze overeenkomst biedt ons bovendien de mogelijkheid om de regio Limburg als troef mee in te zetten naar de buitenwereld toe, en optimaal gebruik te maken van de mogelijkheden die de regio biedt op vlak van ruimte, aanbod van werkkrachten, mobiliteit, multimodale infrastructuur en sea-air interface.”

Modal shift
Port of Antwerp en POM Limburg zetten hun schouders onder de noodzakelijke modal shift van de weg naar binnenvaart en spoor. Beide partijen engageren zich om samen duurzame verbindingen te ontwikkelen tussen Antwerpen en Limburg. Gedeputeerde Tom Vandeput: “Om die duurzame aansluiting tussen de haven en onze logistieke cluster te garanderen, is het belangrijk dat zowel de spoorterminals in Limburg als de terminals langs het Albertkanaal optimaal kunnen werken, zonder obstakels. We leggen dus beide al ons gewicht in de schaal om die multimodale verbinding te realiseren.”

Digitale snelweg
Verder wordt ook een spreekwoordelijke ‘digitale snelweg’ gecreëerd tussen Antwerpen en Limburg, om de logistieke keten tussen de twee regio’s verder te optimaliseren. Annick De Ridder: “De coronacrisis heeft wereldwijd het belang en de noodzaak van verdere digitalisering in de logistieke keten duidelijk gemaakt. Deze digitale snelweg stelt alle infrastructuurbeheerders, verladers en logistieke dienstverleners in de corridor in staat om, door middel van datadeling, hun logistieke keten zichtbaarder, flexibeler, betrouwbaarder en efficiënter te maken. Daardoor zullen we, als wereldhaven, in de toekomst nog beter in kunnen spelen op uitdagingen.”

 • 23-12-2021
 • Thema's

  • Deel dit artikel via


    Sta cookies toe van de categorie "Basisinteracties en functionaliteiten" om onze locatie op Google Maps te kunnen zien.

  Contactinformatie

  Corda Campus, gebouw 6B
  Kempische Steenweg 303/bus 101
  B-3500 Hasselt
  T +32 (0)11 300 100

  info@pomlimburg.be
  Routebeschrijving
  Disclaimer
  Privacy

  Contactformulier

  Sta cookies toe van de categorie "Basisinteracties en functionaliteiten" om dit formlier te kunnen versturen.
  POM Limburg is de overkoepelende benaming voor de geïntegreerde werking, projecten en activiteiten van de instellingen POM Limburg, vzw ERSV Limburg en hiermee verbonden instellingen. POM Limburg voert het sociaaleconomisch beleid van de provincie Limburg uit.